Dat het wegtransport hard is getroffen, mag geen verrassing meer zijn. Veel branches die belangrijk zijn voor vervoerders hebben veel minder lading. Denk aan de automotivesector, de bouw, de horeca en de modebranche.

Nu dinsdagavond duidelijk is geworden dat de ‘smart lockdown’ nog minimaal van kracht blijft tot en met 19 mei, wordt de pijn voor de transportsector alleen maar groter. Horecagelegenheden moeten in ieder geval nog weken en misschien zelfs maanden dichtblijven, door vrijwel het gehele evenementenseizoen gaat een dikke streep en winkels gaan slechts mondjesmaat open. Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de omzet van diverse vervoerders.

Het is dan ook begrijpelijk dat in de sector stemmen opgaan voor meer steun vanuit ‘Den Haag’. Zo vinden brancheverenigingen Vern en TLN dat wegtransporteurs ook onder de zogeheten TOGS-regeling moet vallen. Deze eenmalige uitkering van vierduizend euro kan met name voor kleine vervoerders en eigen rijders een belangrijke bijdrage leveren aan het kunnen voldoen aan doorlopende betalingsverplichtingen. Ook deze krant pleitte enkele weken geleden al voor een dergelijke maatregel. Mogelijk kan het kabinet nog enkele andere steunmaatregelen bedenken om de transporteurs in barre tijden overeind te houden, waarbij het wellicht eens naar de Fransen kan kijken.

In Frankrijk, één van de landen die het zwaarst is getroffen door de corona-ellende, heeft de regering ingezien dat het wegvervoer diep in de penarie zit. Zo heeft 55% van de wegtransporteurs de activiteiten deels stopgezet en moest een kwart van de vervoerders de deuren zelfs geheel sluiten. De regering in Parijs besloot daarom om de sector een reddingsboei toe te werpen.

Hopelijk doet dit goede voorbeeld, goed volgen. Een eerste bemoedigend signaal kwam onlangs van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij kondigde aan dat ze zeshonderd miljoen euro uittrekt om de zwaar getroffen sierteeltsector financieel te ondersteunen. Mogelijk is dit voor de transporteurs in deze branche ook goed nieuws, al is dat nog niet helemaal duidelijk (lees ook het artikel op pagina’s 12 en 13). Dergelijke branchespecifieke steunmaatregelen zouden voor vervoerders in andere deelmarkten ook goed kunnen uitpakken, als het kabinet daar de middelen voor weet te vinden.

Zo kunnen vervoerders overeind blijven en hun chauffeurs in dienst houden. Zij zijn immers hard nodig om de Nederlandse economie weer op gang te helpen als straks de beperkende maatregelen voorbij zijn.