De huidige cao liep eind 2019 af. Een nieuwe cao is er nog niet. Hierover zijn diverse onderhandelingen gevoerd, zonder resultaat. Door het uitbreken van het coronavirus is het niet tot verdere onderhandelingen gekomen. Daarom overwegen partijen nu om de reeds verlopen cao te verlengen tot 31 december 2020.

De werkgevers zien dat wel zitten en ook vakbond FNV zou dit graag doen. De drie partijen willen bovendien dat de cao wordt verlengd zonder wijzigingen. De bond wil dit echter wel eerst voorleggen aan de leden.

CNV heeft bedenkingen. De christelijke vakbond staat welwillend tegenover verlenging, maar niet in ongewijzigde vorm. ‘We hebben voorgesteld om de regeling van het vakantieloon beter in de cao te regelen dan nu het geval is en om dezelfde methodiek te gebruiken bij het berekenen van het ziekengeld. Tevens willen we de wachtdag afschaffen. Hiermee kunnen gerechtelijke procedures worden voorkomen en is er duidelijkheid’, aldus de bond in een toelichting. Op vrijdag 15 mei kunnen de leden digitaal stemmen over het voorstel.

Rust voor de sector

Vakbond FNV is wel bereid tot een ongewijzigde verlenging, als de leden daar ook mee akkoord gaan. ‘We willen zo snel als mogelijk een cao hebben die, voor zover mogelijk, rust geeft voor de sector. Een cao die er ook voor zorgt dat alle werkgevers binnen onze sector de voorwaarden van de cao moeten naleven. Het nu eisen van verbeteringsvoorstellen zal naar onze stellige overtuiging niet op korte termijn leiden tot een cao’, aldus FNV.

De bond voegt daaraan toe: ‘Als je verbeteringen eist, moet het ook mogelijk zijn om hiervoor in actie te komen om deze eisen kracht bij te zetten. Dat lijkt ons in deze periode enerzijds onmogelijk en anderzijds zelfs ongepast.’