Zwitserland verklaart zich voortaan bereid vrachtauto’s van boven de 28 ton tot een maximum van 40 ton toe te laten. Dit is voor het wegvervoer van groot belang omdat Zwitserland transitoland is voor het omvangrijke verkeer op Italië. Schaduwkant van de overeenkomst is dat wegvervoerders per rit van 150 kilometer door Zwitserland een ongekende tol gaan betalen van circa 450 gulden per rit.

Het idee achter deze zware heffing is dat het verkeer alle ‘externe kosten’ (wegschade, ongelukken, milieuhinder) betaalt. Zwitserland wil bovendien het spoorvervoer, waarin het land flink gaat investeren, bevorderen. Vanaf volgend jaar worden 250.000 vrachtauto’s met een gewicht van 34 ton doorgelaten. Het maximale gewicht en het aantal toegelaten vrachtwagens loopt daarna jaarlijks op, waarna vanaf 2005 de toegang onbeperkt wordt.