Het opvallendst aan de geplande uitbreiding van de Positivnetz-lijst, een lijst die afhankelijk is van de wensen van de verschillende deelstaten, is dat de deelstaat Brandenburg zijn complete wegennet wil vrijgegeven voor de ‘Lang-Lkw’s’.

Staatssecretaris Steffen Bilger noemt de uitbreiding van de lijst een goede ontwikkeling vanuit milieuoogpunt, omdat twee LZV’s drie gewone vrachtwagens kunnen vervangen. De nieuwe lijst heeft nog wel de goedkeuring nodig van de Duitse politiek, maar het is de bedoeling dat de uitbreiding nog deze zomer van kracht wordt.