Het verzoek werd ingediend tijdens een speciaal webinar van de internationale belangenbehartiger. De EU-lidstaten onderhandelen momenteel over een herstelfonds van 750 miljard euro en de IRU eist van dat bedrag 10% ‘gezien de hoge verliezen’ binnen de branche van de afgelopen maanden en ‘uitdagingen’ die de transportbedrijven staan te wachten met het oog op digitalisering, CO2-reductie en infrastructuur. Volgens de IRU is alleen al een bedrag van 64 miljard euro nodig om de huidige vloot aan dieseltrucks in Europa te vervangen door elektrisch aangedreven voertuigen.

Volgens directeur Elizabeth Werner, bij de Europese Commissie verantwoordelijk voor het landvervoer, wil Brussel vooral geld vrijmaken voor het wegvervoer in relatie tot het komend mobiliteitspakket. ‘Ik ben er zeker van dat wij daarnaast zullen investeren in duurzame infrastructuur, alternatieve brandstoffen en het vergroenen en vernieuwen van het wagenpark.’ Werner wees er verder op dat wegvervoerders individueel bij de European Investment Bank kunnen aankloppen als er financiële problemen zijn. JV