Dat verzoek werd ingediend tijdens een speciaal webinar van de internationale belangenbehartiger. De EU-lidstaten onderhandelen momenteel over een herstelfonds van 750 miljard euro en IRU eist van dat bedrag 10% op ‘gezien de hoge verliezen’ binnen de branche van de afgelopen maanden en de ‘uitdagingen die de transportbedrijven staan te wachten met het oog op digitalisering, de co2-reductie en infrastructuur. Volgens IRU is alleen al een bedrag van 64 miljard euro nodig om de huidige vloot aan dieseltrucks in Europa te vervangen door elektrisch aangedreven voertuigen.

Mobiliteitspakket

Volgens directeur Elizabeth Werner, verantwoordelijk voor het landvervoer binnen bij de Europese Commissie wil Brussel vooral geld vrijmaken voor het wegvervoer in relatie tot het komend mobiliteitspakket, waarover het Europees Parlement op 8 juli zal stremmen. Het gaat onder meer om het uitrusten van de trucks met nieuwe generatie tachografen.

‘Wij willen verder dat de industrie en de landen meer investeren in de automatisering van terminals, elektrische laadpunten, tol en vignetten. Ik ben er ook zeker van dat wij daarnaast zullen investeren in duurzame infrastructuur, alternatieve brandstoffen, en het vergroenen en vernieuwen van het wagenpark.’

EIB

Werner wees er verder op dat wegvervoerders ook bij de European Investment Bank (EIB) kunnen aankloppen als er financiële problemen zijn. ‘Dat kijkt ook hoe transportbedrijven individueel kunnen worden geholpen die nu solvabiliteitsproblemen kennen.’