De truckparkeerplekken zijn verdeeld over vijf beveiligde parkeerplaatsen in North Sea Port (Zeeland), Moerdijk, Nieuw Reijerwaard (ten zuiden van Rotterdam) en locaties in zowel Noord- als Zuid-Limburg. Brussel geeft hier 6.5 miljoen euro subsidie voor.

Overnachtingsplaatsen

De overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart komen langs de oevers van de Waal in het Nederlands-Duitse grensgebied en krijgen 11,4 miljoen euro aan Europese steun.

Brussel stelt verder geld ter beschikking voor de bouw van spoorbruggen om de doorstroming van het spoorverkeer op het Theemswegtracé in het Rotterdamse havengebied te verbeteren. Ook de verbetering van het spoor bij station Amersfoort krijgt financiële steun uit Brussel.

Voor 140 infrastructuurprojecten verdeeld over alle Europese lidstaten trekt de EU in totaal 2,2 miljard euro uit. Zo wordt er flink geïnvesteerd in het Rail Baltica project, bedoeld om het spoorwegennet van de Baltische staten te verbinden met het Europese spoor.