Oudere bruggen niet bestand tegen tropendagen

1 centimeter eraf

Rijkswaterstaat moest in de afgelopen week alles uit de kast halen om oververhitte bruggen enige verkoeling te brengen. Waar tankwagens vol koelwater, pompen en blusboten geen soelaas boden, moest de slijptol er zelfs aan te pas komen. Brugbeheerders weten: een centimeter meer of minder kan tijdens een hittegolf het verschil maken.

Het was heet de afgelopen week. Met een groot aantal gesneuvelde dagrecords tot gevolg. Inmiddels is de langst aanhoudende tropische periode zo goed als achter de rug.

Bruggen hebben veel te lijden door hittestress. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Er geldt: hoe langer de brug, hoe meer deze uitzet in de zomer en krimpt in de winter. Bij extreme temperaturen kan het zelfs gebeuren dat bruggen zichzelf klem zetten en niet meer goed open of dicht gaan. Rijkswaterstaat zag zich daarom genoodzaakt een aantal stalen bruggen in Zuid-Holland preventief te koelen.

Natteboltemperatuur

Wie het nieuws over oververhitting heeft gevolgd, is wellicht bekend met het begrip natteboltemperatuur, de maat voor het koelende effect van verdamping. Bij een natteboltemperatuur van meer dan 35 graden Celsius is verdamping nauwelijks meer toereikend om oververhitting te voorkomen, stelt het KNMI.

Dat kritieke punt geldt voor mensen, maar schijnbaar ook voor bruggen. Ondanks de inspanningen van Rijkswaterstaat om de bruggen nat te maken, dreigden de Merwedebrug en de Brug over de Noord van de N915 te gaan klemmen. Zelfs koelen met blusboten bleek onvoldoende. Om erger te voorkomen, besloten de brugbeheerders eind vorige week om de 780 meter lange Merwedebrug een centimeter in te korten. Enkele dagen later onderging het fietspad van de brug over de Noord dezelfde behandeling.

De Merwedebrug dateert alweer van 1961. In die tijd kwamen langdurige hittegolven veel minder vaak voor. Tegenwoordig wordt bij de bouw van bruggen meer rekening gehouden met extreme temperaturen. De ruimte tussen verschillende delen is wat groter, zodat de brug de ruimte heeft om uit te zetten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Oudere bruggen niet bestand tegen tropendagen | NT

Oudere bruggen niet bestand tegen tropendagen

1 centimeter eraf

Rijkswaterstaat moest in de afgelopen week alles uit de kast halen om oververhitte bruggen enige verkoeling te brengen. Waar tankwagens vol koelwater, pompen en blusboten geen soelaas boden, moest de slijptol er zelfs aan te pas komen. Brugbeheerders weten: een centimeter meer of minder kan tijdens een hittegolf het verschil maken.

Het was heet de afgelopen week. Met een groot aantal gesneuvelde dagrecords tot gevolg. Inmiddels is de langst aanhoudende tropische periode zo goed als achter de rug.

Bruggen hebben veel te lijden door hittestress. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Er geldt: hoe langer de brug, hoe meer deze uitzet in de zomer en krimpt in de winter. Bij extreme temperaturen kan het zelfs gebeuren dat bruggen zichzelf klem zetten en niet meer goed open of dicht gaan. Rijkswaterstaat zag zich daarom genoodzaakt een aantal stalen bruggen in Zuid-Holland preventief te koelen.

Natteboltemperatuur

Wie het nieuws over oververhitting heeft gevolgd, is wellicht bekend met het begrip natteboltemperatuur, de maat voor het koelende effect van verdamping. Bij een natteboltemperatuur van meer dan 35 graden Celsius is verdamping nauwelijks meer toereikend om oververhitting te voorkomen, stelt het KNMI.

Dat kritieke punt geldt voor mensen, maar schijnbaar ook voor bruggen. Ondanks de inspanningen van Rijkswaterstaat om de bruggen nat te maken, dreigden de Merwedebrug en de Brug over de Noord van de N915 te gaan klemmen. Zelfs koelen met blusboten bleek onvoldoende. Om erger te voorkomen, besloten de brugbeheerders eind vorige week om de 780 meter lange Merwedebrug een centimeter in te korten. Enkele dagen later onderging het fietspad van de brug over de Noord dezelfde behandeling.

De Merwedebrug dateert alweer van 1961. In die tijd kwamen langdurige hittegolven veel minder vaak voor. Tegenwoordig wordt bij de bouw van bruggen meer rekening gehouden met extreme temperaturen. De ruimte tussen verschillende delen is wat groter, zodat de brug de ruimte heeft om uit te zetten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement