Dat blijkt uit een tussenstand van de NOW 2.0 regeling, die het UWV heeft gepubliceerd. Het UWV ontving tot nu toe in totaal 35.537 aanvragen voor steun. Daarvan waren er 1.516 afkomstig van ondernemers uit vervoer en logistiek. Zij zagen hun omzet met gemiddeld 53 procent dalen. Het UWV keerde aan bedrijven in de sector in de tweede tranche voorschotten uit met een totale omvang van ruim 233 miljoen euro. In de eerste ronde bedroeg het totale voorschot nog ruim 286 miljoen euro.

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Groter aandeel

Opvallend is dat vervoer en logistiek in de tweede tranche relatief een groter aandeel heeft in de totaal verstrekte voorschotten dan tijdens de NOW 1.0. Toen kregen naast de zakelijke dienstverlening ook de horeca, metaalindustrie en groothandel meer steun dan het vervoer. Die sectoren lijken de NOW 2.0 minder nodig te hebben dan het vervoer. Het UWV heeft voor zijn rapportages een groot aantal sectoren geclusterd onder de noemer vervoer en logistiek. Ook het ov, de taxibranche, KLM en besloten busvervoer vallen binnen de definitie van de uitkeringsorganisatie.

Volgens brancheorganisatie TLN is er geen eenduidig beeld van de sector als geheel. ’Transport is één op één verbonden met de markt die het bedient’, zegt de woordvoerder. Een positieve uitschieter is bijvoorbeeld de e-commerce. Ondernemers in het autotransport hebben daarentegen nog steeds zwaar doordat de autoverkoop nog lang niet op normaal niveau zit. TLN wijst als voorbeeld ook op transportondernemers die voor de cultuursector werken. ’Die sector staat nog steeds grotendeels stil. Al die vrachtwagens dus ook.’

Dieptepunt

De vraag is wat er gebeurt wanneer de overheidssteun opdroogt. Volgens McKinsey zal de logistiek in Europa zich niet snel herstellen. Uit onderzoek van de consultant blijkt dat het dieptepunt van de crisis zich voor de meeste transportbedrijven in Europa nog moet aandienen. De sector komt pas in 2023 weer op het niveau van voor de crisis, stelt McKinsey.

De mogelijkheid om NOW 2.0-steun aan te vragen loopt nog tot 31 augustus. Het UWV verwacht nog een toeloop van bedrijven. Veel werkgevers hebben nog onzekerheid over het omzetverlies. Bedrijven die nu nog niet onder die grens zakken, verwachten dat een tweede coronagolf en een nieuwe lockdown hun financiële situatie wel zal doen verslechteren.