Er is volgens Post teveel aandacht voor spoorprojecten in relatie tot het vorige week aangekondigde Groeifonds van de ministers Wiebes en Hoekstra. De weg lijkt te worden vergeten, terwijl het van groot belang is dat de positie van Nederland als toegangspoort tot Europa optimaal blijft.

Volgens TLN-voorzitter Elisabeth Post blijven investeringen in asfalt nodig. Als concrete projecten noemt ze de noodzakelijke verbreding van de A4 en uitbreiding van de belangrijke internationale transportaders A67, A12 en A15 richting Duitsland. Daarnaast zijn volgens TLN ook investeringen in de A1 en A58 nodig.

RLI

Post is het niet eens met de recente conclusie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur dat het wegennet geen uitbreiding behoeft. ‘Er moet asfalt bij, want we stonden voor de coronacrisis al in de file’, zegt ze in een interview met de Telegraaf.

Als voorbeeld noemt de TLN-voorzitter de plannen om in de regio Schiphol een stad ter grootte van Den Haag te gaan bouwen. Daardoor zullen er in die regio meer dan een kwart extra vervoersbewegingen ontstaan. ‘Dat past simpelweg niet op de huidige weg’.