De kosten die binnenlandse wegvervoerders dit jaar maken liggen tussen 0,7% lager en 0,5% hoger dan vorig jaar. In het grensoverschrijdend wegvervoer zijn ondernemers gemiddeld iets meer kwijt, de kosten liggen tussen 0,2% en 0,5% hoger dan vorig jaar.

Kostenontwikkeling

In 2020 heeft de coronacrisis een aanzienlijke invloed gehad op de kostenontwikkeling in het goederenvervoer over de weg, schrijft Panteia in haar jaarlijkse rapport. Zo hebben werkgevers en werknemers in de transportsector door de onzekere economische omstandigheden gezamenlijk besloten voor 2020 geen cao-verhoging door te voeren. Andere corona-effecten zijn lagere kosten door minder files en hogere kosten door toename van het ziekteverzuim.

In 2020 bleven de lonen dus gelijk, maar door de eenmalige uitkering, die in 2019 is toegekend aan het rijdend personeel nadat bleek dat er lange tijd te weinig loon is betaald over vakantiedagen, zijn de gemiddelde loonkosten in 2020 ten opzichte van 2019 toch met 1,3% gedaald. Voor het niet-rijdende personeel, dat deze eenmalige uitkering niet kreeg, gingen de loonkosten met 0,2% omhoog.

Brandstof

Naast personeel is ook brandstof een belangrijke kostenpost voor wegtransporteurs. Dit jaar zijn de brandstofuitgaven fors gedaald. Door de gekelderde olieprijzen betaalden vervoerders in Nederland aan de pomp maar liefst 8,8% minder. Ook in andere landen werd de diesel flink goedkoper. In Duitsland daalde de prijs voor een liter diesel met 11,4%. In Zweden was dat zelfs 21,4%.

Vervoersbedrijven zijn jaar na jaar meer kwijt aan verzekeringen. Ook in 2020 nemen de verzekeringskosten fors toe. Zo zijn de basispremies voor WA-verzekeringen met gemiddeld 15,0% gestegen. De stijging van de cascopremies in 2020 bedraagt gemiddeld 6,6%.

In totaal zijn de verzekeringskosten in 2020 in het binnenlands vervoer met gemiddeld 10,8% toegenomen en in het grensoverschrijdend vervoer met 10,0%. Voor zowel binnenlands als grensoverschrijdend vervoer geldt dat ondernemers nu meer dan het dubbele betalen voor hun verzekeringen ten opzichte van tien jaar geleden. Voor 2021 verwacht Panteia een relatief bescheiden stijging rond 3%.

Tegenover de almaar stijgende verzekeringskosten staat goedkopere financiering. De rentekosten komen dit jaar 7,1% lager uit. De onderzoekers verwachten dat de rentekosten in 2021 met nog eens 3,3% dalen.

Onzekerheid

De verwachte kostenontwikkeling voor 2021 ten opzichte van het lopende jaar varieert in het binnenlandse wegvervoer van +1,2% tot +1,5%. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de verwachte kostenontwikkeling tussen de +1,1% en +1,3%. Een belangrijke onzekerheid hierin zijn de loonkosten. Door het uitblijven van de nieuwe cao verwijst Panteia voor de loonkostenontwikkeling in 2021 naar de cijfers van het Centraal Planbureau: een plus van 1,5%.

De rapportage over kostenontwikkelingen wordt door Panteia jaarlijks opgesteld in opdracht van Evofenedex en TLN.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement