De hoogste Europese rechter geeft daarmee twee Poolse transportbedrijven gelijk om naar de rechter te stappen. De bedrijven hebben bij het Oberverwaltungsgericht – de hoogste bestuursrechter, in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen – de terugbetaling gevorderd van tolheffingen van in totaal 12.420,53 euro tussen 1 januari 2010 tot en met 18 juli 2011.

Onder de infrastructuurkosten vallen volgens het Hof de kosten van de aanleg, de exploitatie, het onderhoud en de uitbreiding van het betrokken infrastructuurnet, maar niet de kosten van de verkeerspolitie. Als een lidstaat dus de tolgelden voor het nationale wegennet onnauwkeurig berekent, kan een particulier naar de rechter stappen.