Tegelijk met de inval op het bedrijfsterrein vonden er ook huiszoekingen plaats in privéwoningen van managers in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Naast de federale politie namen er ook andere overheidsdiensten aan de hele actie plaats. Op vraag van de Belgische gerechtelijke autoriteiten vonden er ook huiszoekingen plaats in Slowakije, Tsjechië en Portugal.

Het federale openbaar ministerie spreekt van ‘een lang onderzoek van de federale gerechtelijke politie Antwerpen en de inspectiediensten’. Daarin zijn aanwijzingen gevonden die erop wijzen dat de onderneming via postbusbedrijven in verschillende Europese landen buitenlandse chauffeurs – voornamelijk Roemenen – tewerkstelde tegen tarieven die onaanvaardbaar zijn in België. De bedrijven in het buitenland zouden volgens de onderzoekers tot doel hebben de indruk te wekken dat de werknemers gedetacheerd waren vanuit andere landen. Het openbaar ministerie liet meteen drie personen aanhouden. Later op de dag vond er een vierde arrestatie plaats.

Portugal

Het onderzoek lijkt aan te tonen dat de keuze van chauffeurs, de toewijzing van de bestemmingen en de opdrachten om de vrachtwagens te onderhouden beslissingen waren die in België en niet in het buitenland werden genomen. Een groot aantal vrachtwagens was bovendien in Portugal ingeschreven, terwijl de onderneming daar geen daadwerkelijke economische activiteiten had. De verloning van de chauffeurs bedroeg tot 600 euro per maand. Daarbovenop kregen ze wel een onkostenvergoeding.

Verklaringen van de chauffeurs over lange werkdagen, inbreuken op de rij- en rusttijden en zes weken lange arbeidsperioden vormen volgens het openbaar ministerie aanwijzingen voor mensenhandel. Verder is er sprake van beperkte sanitaire voorzieningen en verwarming, terwijl de chauffeurs de nacht moesten doorbrengen op het parkeerterrein van het bedrijf.

Dagvergoeding

Volgens de socialistische transportvakbond BTB kwam het onderzoek op gang op basis van informatie die BTB had overgemaakt aan de inspectiediensten. Einde 2018 hadden Roemeense en Bulgaarse vrachtwagenbestuurders contact opgenomen met de vakbond, nadat hen was gevraagd Engelstalige documenten te ondertekenen waarin ze akkoord gingen met een vermindering van hun dagvergoeding. BTB bracht hen daarop in contact met de inspectiediensten.