De Italiaanse wettelijke regeling staat toe dat door de tachograaf opgeslagen informatie wordt gebruikt om achteraf snelheidsovertredingen vast te stellen.

Volgens Brussel is de Italiaanse werkwijze in strijd met EU-wetgeving voor tachografen in het wegvervoer. In deze verordening zijn de verplichtingen en voorschriften vastgesteld voor de constructie, de installatie, het gebruik, het testen en de controle van tachografen die in het wegvervoer worden gebruikt.

Aanmaning

De Europese Commissie heeft de Italiaanse regering een aanmaningsbrief gestuurd om de regels op orde te brengen. Het land heeft nu twee maanden om tegemoet te komen aan die bezwaren, ‘anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen’. Mochten de Italianen geen gehoor geven aan de oproep van de Commissie, dan belandt de zaak mogelijk bij het Europese Hof van Justitie.