De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nam dinsdag bij een doorzoeking in het oosten van het land op een bedrijfslocatie en in verschillende woonhuizen digitale gegevensdragers en de administratie in beslag. De actie was onderdeel van een nieuw opsporingsonderzoek door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het OM. Er zijn geen aanhoudingen verricht, laat de Inspectie weten.

Ook in het voorjaar van 2019 bracht de ILT fraude met certificering van duurzame biodiesel aan het licht. Uit onderzoek bleek dat door vervalste Proof of Sustainability-certificaten in 2015 38% van de opgegeven CO2-emissiereductie feitelijk helemaal niet werd gehaald. In 2016 lag dit percentage op 27%. De ILT stuurde hierover toen de Signaalrapportage Biodiesel aan staatssecretaris Van Veldhoven.

Sjoemelen

Nederland heeft in Europees verband afgesproken om steeds meer duurzame brandstof te gebruiken. Producenten van biodiesel mogen een duurzaamheidscertificaat Proof of Sustainability’ (PoS) afgeven voor een partij biodiesel die daadwerkelijk uit duurzame grondstoffen bestaat. Ze laten dit registreren dit bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Uit de registraties in het ‘Register Energie voor Vervoer’ blijkt of de milieudoelstellingen gehaald worden. Door de fraude haalt Nederland de uitstootreductie op papier in werkelijkheid niet.

Het huidige opsporingsonderzoek maakt duidelijk dat sjoemelen met biodiesel-certificaten nog steeds mogelijk lijkt, stelt de ILT.