De omzet van de Hongaarse transportreus kwam in het afgelopen kwartaal uit op 137,6 miljoen euro, 19,3% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Waberer’s is die daling te wijten aan het afslanken van de vloot voor het internationale transport. Het afgelopen jaar verkleinde het bedrijf het wagenpark van bijna 4.000 trucks naar 2.800 nu. Het aantal chauffeurs daalde met ruim een derde naar 3.500.

Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op 1,2 miljoen euro, het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2018. Een jaar eerder noteerde het concern nog een bedrijfsresultaat van -1,7 miljoen euro. Onder de streep schreef Waberer’s nog altijd rode cijfers vanwege rente en afschrijvingen. Wel nam het nettoverlies in het derde kwartaal (1,1 miljoen euro) af ten opzichte van vorig jaar (5,6 miljoen euro).

Waberer’s worstelt door dunne marges en de hevige concurrentie in het Europese wegtransport al geruime tijd met zijn winstgevendheid. De coronacrisis en brexitperikelen zetten de resultaten van het bedrijf verder onder druk.

Keerpunt

In juni van dit jaar maakte Waberer’s bekend dat het bedrijf de spotmarkt de rug toekeert en zich meer gaat richten op klanten die contractueel zijn vastgelegd. Volgens het bedrijf begint die strategiewijziging zijn vruchten af te werpen. In Polen, waar Waberer’s vorig jaar een pilotproject startte, is het herstel al ingezet. Het bedrijf spreekt van een keerpunt en verwacht die trendbreuk ook in de rest van het internationale vervoer te kunnen realiseren.