De belangenbehartiger vreest voor verjaring aangezien een deel van de maut betrekking heeft op het jaar 2017 en er voor de trucktol strenge bezwaar-en claimprocedures regels gelden.  ‘Al aan het eind van dit jaar dreigt daardoor verjaring voor aanspraken over het jaar 2017 als er geen maatregelen worden genomen om de geldende termijnen op te rekken’, aldus BGL. Spoed is dan ook geboden, voegt de belangenorganisatie eraan toe om nog iets terug te vorderen.

Juridische opties

BGL wijst verder op drie juridische opties voor de gedupeerde wegvervoerders, waaronder een gezamenlijke claim via de specialisten Hausfeld en Eclaim of een afzonderlijke individuele rechtsgang met een eigen advocaat. Bij een gezamenlijk optreden neemt Eclaim de juridische kosten over, terwijl Hausfeld de claims van de ondernemingen verzamelt en namens de gedupeerden acteert bij zowel binnen als buiten de rechtbanken, schrijft de belangenorganisatie. Deelnemende transportbedrijven kennen dan ook geen enkel financieel risico, aldus BGL

Eclaim vraagt alleen bij een succesvolle afsluiting van de claimzaak een provisie, heet het verder. Transportbedrijven kunnen zich voor de gezamenlijke claim al bij BGL aanmelden. De branche-vereniging schat dat er over de jaren door de wegvervoerders ‘honderden miljoenen euro’  te veel’ aan trucktol is betaald.