In de brief spreekt automobielkoepel ACEA samen met verschillende andere Europese brancheorganisaties, zoals CLEPA, FuelsEurope, de International Road Union (IRU) en de vereniging van voertuigen op aard- en biogas (NVGA) zijn zorgen uit over voorstellen van de voor de nieuwe Euro 7 emissie-eisen door de Europese adviesgroep voor voertuigemissienormen (AGVES). Die plannen van de EU zijn volgens de organisaties gebaseerd op incomplete testresultaten en bovendien schadelijk voor de autoindustrie.

Onmogelijk

Eerder trok de Duitse belangenbehartiger van de autoindustrie VDA al aan de bel om de nieuwe eisen. De bond wees er onder meer op dat auto’s volgens de plannen vanaf 2025 onder alle omstandigheden dezelfde uitstootwaarden moeten hebben. Dat is door verschillen in lading en de helling van de weg onmogelijk, stelt de VDA. ‘Als de nieuwe norm er komt, betekent dat het einde van de verbrandingsmotor.’

Volgens opstellers van de brief ontbreken duidelijke doelstellingen voor de nieuwe emissie-eisen en is de impact op op de voertuiglaadcapaciteit van toekomstige voertuigoplossingen onvoldoende meegewogen. Verder vinden de briefschrijvers dat nieuwe emissiedoelstellingen proportioneel en kosteneffectief dienen te zijn en pleiten zij voor een meer samenhangend politiek kader voor de transitie naar lagere emissies met voldoende lead-time voor de sector.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement