Ook de vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen categorie N1 met carrosseriecode BC die nu rijden met een V-beroepsplaat, een Z-handelaarsplaat of een UA-nationale plaat zullen verplicht zijn een ingeschakelde on board unit te hebben wanneer ze zicht op de openbare weg begeven. Vrachtwagens en opleggertrekkende voertuigen met een Y-proefrittenplaat blijven, onder zeer specifieke voorwaarden, buiten de kilometerheffing vallen.

Nieuwe nummerplaten

Op 1 januari treedt de gewijzigde wetgeving op de Belgische commerciële – de zogenaamde groene – nummerplaten in werking. Er worden vier nieuwe nummerplaten geïntroduceerd die de huidige ZZ-proefrittenplaten en Z-handelaarsplaten vervangen: een beroepsplaat, een handelaarsplaat, een proefrittenplaat en een nationale plaat. De vier platen hebben een witte achtergrond en een mosgroene letter-cijfercombinatie. Alleen de vrachtwagens met een proefrittenplaat zullen niet onderworpen zijn aan de kilometerheffing, op voorwaarde dat ze geen lading vervoeren.

De nieuwe proefrittenplaat zal een jaar geldig zijn, vanaf 1 januari tot en met 31 december. Ze is bedoeld om proefritten te maken met het oog op een Europese of nationale goedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden van voertuigen. Ze begint met een Y, gevolgd door drie letters en drie cijfers. Alleen constructeurs, onderzoekscentra van instellingen voor hoger onderwijs, organisatoren van proefritten met autonome voertuigen en bedrijven die testen uitvoeren op onderdelen of systemen zullen de proefrittenplaat kunnen aanvragen.

Handelaars

De nieuwe beroepsplaat is bestemd voor koetswerkmakers en herstellers van voertuigen. Ze kunnen deze nummerplaat maximum vijf – niet noodzakelijk opeenvolgende – dagen per jaar gebruiken voor één voertuig, bijvoorbeeld om het te laten keuren na een herstelling. De plaat is een jaar geldig, tot en met 31 december.

De handelaarsplaat is bestemd voor groot- en kleinhandelaars in voertuigen. Ze kunnen de kentekenplaat gebruiken voor de promotie en verkoop van voertuigen. Ook deze plaat is een kalenderjaar geldig. De nationale plaat zal twintig opeenvolgende kalenderdagen geldig zijn. Natuurlijke of rechtspersonen kunnen deze gebruiken om een voertuig te leveren of ermee naar de technische keuring te rijden. Bij niet-naleving van de reglementering gelden de gebruikelijke boetes van 100, 500, 800 of 1.000 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement