Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer laten weten. Oorzaak van de vertraging is volgens haar de problematiek rond stikstof en pfas. Omdat de Raad van State in mei vorig jaar een streep haalde door het Programma Aanpak Stikstof (PAS), kon de vergunning voor het winnen van zeezand niet worden verlengd. De aannemerscombinatie De Groene Boog moest daarom ‘zoet’ zand uit het Markermeer aankopen.

Pfas

Verder duurde het door de onduidelijkheid over de regelgeving rond pfas langer voor er een watervergunning kon worden afgegeven. Die is nodig omdat er door aanbrengen van zand grondwater vrijkomt, dat in de nabijgelegen Schie wordt geloosd. Ook moest via extra laboratoriumonderzoek voor allerlei stoffen in het water worden aangetoond dat die geen nadelig effect op het watersysteem hebben.

Tenslotte moest met de planning ook nog rekening worden gehouden met broedende vogels in de buurt van het tracé, wat ook weer voor vertraging zorgde. Volgens Rijkswaterstaat (RWS), opdrachtgever voor het project ter waarde van ruim anderhalf miljard euro, zijn alle vergunningen inmiddels binnen en is de bouw nu in volle gang.

Energie-neutraal

Volgens de dienst wordt het tracé onder het riviertje De Rotte door ‘de eerste energie-neutrale snelweg met een tunnel ter wereld’ aangelegd. Volgens RWS vergen de ruim vijftig elektrische systemen voor onder meer verlichting, ventilatoren, camera’s, matrixborden en detectielussen normaalgesproken evenveel stroom ‘als een gemiddelde woonwijk’. Door toepassing van een nieuw systeem met gelijkspanning in plaats van wisselspanning en het gebruik van stroom uit zon zou de tunnel energie-neutraal moeten worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement