Zij wijzen er daarbij in brieven aan Duitse transportondernemingen op dat zij uiteindelijk de mautkosten hebben opgehoest in de vrachtfacturen en de schadevergoeding dan ook eigenlijk aan hen toebehoort en niet aan de vervoerders.

Daarmee krijgt de claimzaken tegen de te hoge maut een nieuwe wending, nadat de Europese Rechtbank onlangs in een uitspraak oordeelde dat een deel van maut (politiekosten en financieringskosten voor Duitse snelwegen) niet in de maut verdisconteerd mag worden. Dat veroorzaakte een lawine aan claims tegen de Duitse staat. Het is daarbij nog steeds niet duidelijk hoe omvangrijk de compensaties uiteindelijk zullen zijn via gezamenlijke rechtszaken die nu tegen de regering in Berlijn worden voorbereid.

Geen compensatie

De Duitse belangenorganisatie in het beroepsgoederenvervoer, BGL en DSLV, wijzen overigens de claims van de verladers grotendeels af en stellen dat de opdrachtgevers, ook al zijn de tolgelden verrekend in de totaalprijs van het transport, geen compensatierecht mogen laten gelden. Als de mautkosten apart zijn opgevoerd op de factuur, zou de schadevergoeding voor de verladers nog steeds beperkt zijn.