Het bedrijf laat weten dat zendingen naar het VK alleen mogelijk zijn wanneer importeur en exporteur de douaneformulieren volledig en zonder fouten hebben ingevuld. Om klanten daarbij te ondersteunen, biedt het bedrijf vanaf nu een handleiding aan waarin wordt beschreven welke informatie minimaal nodig is. ‘Dat geeft ons het vertrouwen dat we deze opdrachten weer op kunnen pakken’, zegt de woordvoerder van het bedrijf.

DB Schenker schortte het landvervoer naar het VK vorige week op nadat bleek dat bij slechts 10% van de zendingen waarvoor het bedrijf was ingehuurd, de douaneformulieren vrij waren van fouten en ontbrekende informatie. ‘Ontvangers in het VK zijn niet gewend aan douaneformaliteiten en hebben de impact van de brexit volledig onderschat’, legt de woordvoerder uit.

Signaal

Volgens het hoofd landtransport Europa van DB Schenker, Cyrille Bonjean, zijn er veel meer bedrijven die problemen ondervinden. Van de vervoersstop gaat daarom ook een signaal uit. ‘DB Schenker heeft ervoor gekozen om transparant te zijn over de grote problemen die het papierwerk voor de douane oplevert voor de sector, in plaats van te hopen dat het vanzelf goedkomt. Met het besluit om tijdelijk geen opdrachten meer aan te nemen hebben we verdere opstoppingen in ons Europese netwerk weten te voorkomen.’

DB Schenker blijft benadrukken dat klanten in de EU ontvangers in het VK moeten wijzen op de benodigde douaneprocessen voor hun zendingen. Het gaat dan onder meer om het juiste bewijs van herkomst, de 10-cijferige goederencode en de vereiste volmachten.

Blijvende verstoring

Intussen waarschuwt de Duitse branchevereniging Bundesverband Spedition und Logistik (DSVL) voor blijvende verstoringen van het vervoer naar het VK. Tot 80 procent van de zendingen tussen het VK en het vasteland van Europa voldoet op dit moment niet aan de douanevoorschriften, stelt de organisatie.

‘De meeste, voornamelijk Britse, logistieke klanten lijken zich er nog steeds niet van bewust te zijn dat de regels in het goederentransport van en naar het Europese continent niet meer overeenkomen met die van de binnenlandse markt’, zegt directeur Frank Huster van het DSLV.

‘Terwijl expediteurs en douane-expediteurs zich de afgelopen jaren continu hebben voorbereid op de gevolgen van de Brexit, beginnen veel van hun klanten nu pas met het aanpassen van processen, in- en uitvoeraangiften en de daarvoor benodigde procedures en documenten. Tegelijkertijd ontbreekt vaak het besef dat de extra administratieve last bij de expediteurs kan leiden tot een stijging van de logistieke kosten.’