Het aantal vrachtwagens op de Europese wegen bedraagt 6,2 miljoen, waarvan de gemiddelde leeftijd dertien jaar is. Slechts ongeveer 2300 daarvan zijn volledig elektrisch, wat neerkomt op 0,04 procent. Om aan de CO2-eisen voor de sector, van een afname van de uitstoot met 30 procent, te voldoen moeten dat er 200.000 zijn in 2030. Opvallend is dat de Europese Commissie zelf de doelstelling heeft om in dat jaar 80.000 schone vrachtwagens op de weg te hebben, waarmee de eigen doelstelling voor CO2-uitstoot volgens ACEA niet kan worden gehaald.

Hoogte wegenbelasting

Om aan de doelstellingen te voldoen zullen zowel de EU als de lidstaten actie moeten ondernemen om schoon rijden aantrekkelijker te maken, zegt ACEA. Zo denkt de branchevereniging aan het koppelen van de hoogte van de wegenbelasting aan de CO2-uitstoot, een beter systeem voor het beprijzen van CO2-rechten en de aanleg van een goed dekkend netwerk van laadpalen en waterstoftankstations voor trucks.

‘Europese vrachtwagenfabrikanten zijn vastbesloten om emissievrije vrachtwagens op de markt te brengen en zullen hun aanbod van emissievrije voertuigen de komende jaren snel uitbreiden’, zegt ACEA-directeur, Eric-Mark Huitema. ‘Ze kunnen echter niet in hun eentje zo’n radicale en ongekende verschuiving maken.’

Grootste wagenpark

Uit de cijfers blijkt dat Polen met bijna 1,2 miljoen vrachtwagens het grootste vrachtwagenpark heeft, op de voet gevolgd door Duitsland (1.010.742) en Italië (946.393). In Nederland zijn dat er een kliene 180.000. Griekse vrachtwagens zijn meer dan 21 jaar oud en de oudste in de EU. De nieuwste vrachtwagens zijn te vinden in Oostenrijk (6,4 jaar). Nederlandse trucks zijn gemiddeld 9,6 jaar oud.