Dat blijkt uit de Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek van het Sectorinstituut Transport en logistiek (STL).

Door omzetdalingen in de eerste twee kwartalen van 2020 hebben veel ondernemers de verwachtingen voor het eigen bedrijf naar beneden bijgesteld. Hoewel het aantal faillisementen in de eerste helft van vorig jaar door alle steunmaatregelen juist lager uitviel dan in 2019, nam het aantal bedrijven met openstaande vacatures wel af. In het beroepsgoederenvervoer ging dat aandeel van 28% naar 8% en in de logistieke dienstverlening van 43% naar 29%. Tot 2018 nam het aandeel bedrijven met openstaande vacatures juist sterk toe.

Vacatures

Het aantal vacatures voor werknemers lag op een lager niveau dan in 2019. In het tweede kwartaal van 2020 waren er 4.600 openstaande vacatures voor chauffeurs en 10.600 stuks voor transportplanners en logistiek medewerkers, tegen 5.200 en 14.800 vacatures in het tweede kwartaal van 2019.

In totaal waren in het tweede kwartaal van 2020 156.213 werknemers actief in het wegvervoer en de logistiek. Vrachtwagenchauffeurs vormen binnen de onderzochte sectoren de grootste groep werknemers. In het tweede kwartaal van 2020 waren 88.109 chauffeurs actief. Een jaar eerder bereikte dat aantal nog een piek van 88.756. Voor het eerst sinds 2014 betekent het een daling.

De sector heeft te kampen met een lagere instroom van chauffeurs vanuit mbo-opleidingen. In het tweede kwartaal van 2020 stroomden 1.902 chauffeurs de sector in, terwijl er 2.091 afscheid namen. De instroom lag op een lager niveau dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Tussen 2015 en 2019 lag de instroom juist boven de uitstroom. Vanaf 2017 piekte de instroom verschillende keren boven de 3.000. De totale instroom van alle werknemers (chauffeurs en niet-chauffeurs) in de sector bedroeg 6.339 en de uitstroom 4.220.

Corona heeft een duidelijk effect op de spanning in de arbeidsmarkt. Er was in het tweede kwartaal van vorig jaar naar verhouding veel aanbod van personeel en weinig vraag. Of dat zo blijft, hangt volgens de opstellers van het rapport af van de ontwikkelingen in de komende tijd. In een scenario van economisch herstel komen vraag en aanbod in 2021 en 2022 dicht bij elkaar te liggen. In het geval van aanhoudende crisis blijft sprake van een ruime arbeidsmarkt.

Beleid

Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de sociale partners in transport en logistiek: CNV Vakmensen, FNV Transport en Logistiek, VVT (Vereniging Verticaal Transport) en TLN (Transport en Logistiek Nederland). Het rapport bevat analyses van onder meer de in- en uitstroom en het aantal vrouwen in de sector. Ook komen bijscholing, vitaliteit en veiligheid aan de orde. Het STL gebruikt de cijfers bij het maken van beleid en activiteiten op de thema’s instroom en duurzame inzetbaarheid.