Dat concluderen onderzoekers van de Duitse Kuhne Logistics University. Volgens de auteurs gaat de discussie over het koolstofarm maken van het wegvervoer in Europa te veel over het aanbod van technologie en energiebronnen en te weinig over de vraag bij transporteurs.

Het wegvervoer is in Europa goed voor 20% van de transport-gerelateerde CO2-uitstoot. In 2050 moeten die emissies met 90% zijn gedaald. De onderzoekers wijzen erop dat 99% van de Europese markt wordt bediend door transportbedrijven met minder dan 50 werknemers. ‘Aangezien het vrachtverkeer op de Europese wegen tegen 2050 naar verwachting met bijna 50% zal toenemen, zijn dringend steunmaatregelen en stimulansen nodig voor deze bedrijven.’

Barrière

Volgens de opstellers van het rapport zijn grote vervoerders beter in staat om de CO2-uitstoot van hun wagenpark te reduceren. Ze erkennen het belang van CO2-besparing meer dan kleine bedrijven en zien meer zakelijke kansen in verduurzaming van hun vloot. De hoge kosten, onzekerheid over de vraag bij klanten en over de benodigde investeringen vormen voor kleinere ondernemers juist een barrière om te investeren. ‘Zij vormen een groot onbenut potentieel’, schrijven de onderzoekers.

Uiteindelijk zullen investeringen door MKB-vervoerders alleen op gang komen door druk vanuit klanten en de overheid. Concrete aanbevelingen doen de onderzoekers niet, maar ze stellen wel dat ‘zowel de wortel als de stok’ nodig zijn om deze doelgroep in beweging te krijgen.