Dat blijkt uit de meest recente Brexit Market Monitor, gepubliceerd door Tim Consult.

In de eerste vijf weken van 2021 waren de kosten voor het goederenvervoer naar het VK veel hoger dan gemiddeld door onzekerheid over de brexit en een sterk afgenomen vrije capaciteit. Veel vervoerders waren terughoudend om naar het VK te rijden vanwege vertragingen en douanerompslomp aan de grens.

Hausse voorbij

Op de routes vanuit Duitsland, Frankrijk en Polen naar het VK keren de markten gestaag terug naar situatie van voor de brexit. De hausse in de transportvraag in het vierde kwartaal is tot rust gekomen, zeggen de opstellers van de monitor.

De spottarieven liggen inmiddels nog 6% hoger dan in het derde kwartaal van 2020. In week 4 en week 5 was dat nog 23%. De spotprijzen voor vervoer vanuit Frankrijk zijn nog altijd het hoogst (+27% ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar). In de afgelopen weken was dat nog ruim 40%.