Onderwerp van studie is de sociale dumping door derde landen in het wegvervoer zoals die zich binnen de Europese Unie ontwikkelt. Het gaat om de zogenoemde Willi Betz-formule, genoemd naar het oorspronkelijk Duitse transportbedrijf met kantoren in heel Europa dat hiermee in enkele jaren groot is geworden.

Betz heeft een vloot van achtduizend trailers. Die worden bemand met achtduizend chauffeurs, voor twee derde Bulgaren en andere Oost-Europeanen. Zij worden betaald op basis van Bulgaarse loonschalen, met werktijden een kwart langer dan in de EU. De Betz-trucks lopen veelal op goedkope brandstof uit Oost-Europa.

Het rapport, opgesteld door het Directoraat-Generaal Onderzoek van het Europees Parlement, becijfert dat de chauffeurs werkzaam via de Betz-formule hun werkgever hooguit 40% kosten van een chauffeur bij een regulier transportbedrijf.