De cijfers laten zien dat vooral het internationale wegvervoer werd geraakt door de coronacrisis, stelt het CBS. Met een daling van 3% naar 125 miljoen ton deed dit segment het slechter dan het binnenlandse vervoer, waar het tonnage juist met 0,2% steeg naar 561 miljoen ton.

Het totaal aan gewicht dat van en naar Nederland de grens overging daalde in 2020 met 1% op jaarbasis. Dat kwam vooral doordat er minder goederen werden geëxporteerd. Vooral het transport naar het Verenigd Koninkrijk was met een daling van bijna 13% te merken. Daarnaast werden ook minder goederen naar Frankrijk (-10%) en België (-6%) vervoerd.

Duitsland

Het totale gewicht van transport naar Duitsland, de belangrijkste buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto’s, steeg vorig jaar met 0,6%. De hoeveelheid goederen die vanuit het buitenland naar Nederland werden vervoerd nam met 2,1% toe.

Bijna een derde van de goederen die in Nederlandse vrachtwagens wordt geladen bestaat uit landbouwproducten en andere levensmiddelen. Het transport daarvan steeg vorig jaar met 3%. Het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen viel 2,6% hoger uit. Deze goederen zijn goed voor een vijfde van het totale gewicht.

Ook het vervoer van aardolieproducten en meststoffen steeg. Het transport van goederen als ertsen, staal, chemische producten en stukgoederen daalde met 4,6%.