De man blokkeerde vrijdag een lossende vrachtwagen op het terrein van het lokale distributiecentrum van Picnic omdat de online-supermarkt zich niet aan de regels zou houden.

De verhuurder van de bedrijfsgebouwen en Picnic, beide gevestigd op een bedrijventerrein aan de Overijsselhaven in Nieuwegein, zijn al langer met elkaar in gesprek omdat het distributiecentrum overlast zou veroorzaken. Andere huurders hebben volgens hem last van de grote vrachtwagens die boodschappen bij de Picnic-hub afleveren. Zo zouden de vrachtwagens veel te lang zijn, moeten ze meerdere keren insteken en is de kans groot dat geparkeerde auto’s van andere huurders beschadigd worden.

Maat vol

De verhuurder nam het naar eigen zeggen op voor zijn huurders, voor wie de maat al langer vol is. Ook plaatste hij een bord waarop staat dat alleen trucks vrachtwagens van maximaal 10 meter lengte zijn toegestaan op het terrein. Hiermee bewaakt de man naar eigen zeggen zijn eigendomsrecht.

Picnic spande het kort geding aan omdat de buurman met zijn actie de hele operatie in het dc lamlegde. De geblokkeerde vrachtwagen kon nog wel lossen, maar stond vervolgens vast. Volgens Picnic hebben verschillende klanten hun boodschappen gisteravond te laat ontvangen. Om herhaling te voorkomen, vroeg Picnic de voorzieningenrechter zich over de zaak te buigen.

Onrechtmatig

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de verhuurder van de bedrijfsgebouwen de toegang voor Picnic niet mag blokkeren. Dit is onrechtmatig. Zelfs als de vrachtwagens voor overlast zorgen, mag hij niet zelf optreden. Verder heeft de verhuurder volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat Picnic daadwerkelijk stelselmatig de regels overtreedt.

Niet alleen de verhuurder moet zich houden aan het blokkeerverbod, ook zijn huurders mogen de toegang niet blokkeren, zegt de rechter, die daarom een dwangsom heeft opgelegd van 20.000 euro per dag, met een maximum van 400.000 euro.