Samen met projectontwikkelaar D4, bouw- en engineeringbedrijf Mele en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (Fries energiefonds voor schone energie) wordt een installatie ontwikkeld en gebouwd die door vergisting Bio-lng produceert uit biogrondstoffen.

Bermgras en koffiedik

Naast GFT-afval is dit onder andere, bermgras, koffiedik, (plantaardige) olieresten, mest en graanresten. Alle gebruikte biogrondstoffen zijn, net als de gehele keten (van boer tot eindproduct), gecertificeerd en voldoen aan de Europese richtlijn voor duurzame (hernieuwbare) energie. De verwachting is dat de bouw van de bio-lng installatie nog dit jaar kan beginnen, waarmee het een van de eerste locaties van Nederland wordt.

De installatie gaat jaarlijks ongeveer 9,2 kiloton bio-lng produceren. ‘Daarmee kunnen onze klanten maar liefst 38 miljoen duurzame en stille kilometers rijden. Trucks op bio-lng zijn namelijk ook nog eens veel stiller dan diesel vrachtwagens én stoten minder stikstof en fijnstof uit’, aldus Jolon van der Schuit, ceo van Rolande.

Met een lng-truck kun je zonder aanpassingen aan de vrachtwagen meteen overstappen op bio-lng. Sinds 2011 is lng in Nederland beschikbaar als brandstof voor trucks. Met deze brandstof kunnen CO2-emissies al tot 20 procent gereduceerd worden ten opzichte van diesel. Door lng te maken uit biogas uit gecertificeerde afvalstromen, zoals organisch huishoudelijk afval, mest, slib of landbouwafval, ontstaat bio-lng. Hiermee bespaart zwaar wegtransport 99,8 procent aan CO2-uitstoot ten opzichte van diesel.