Dat bleek tijdens een online bijeenkomst over handhaving in het wegvervoer van de ILT.

Volgens Frank Schouwaert, programmamanager ‘Slim en Veilig Goederenvervoer over de Weg’ van de ILT is er een wedloop ontstaan, waarbij bedrijven steeds meer geavanceerde methodes vinden om tachografen te manipuleren. Om de vinger te krijgen achter die digitale manipulaties werkt de ILT samen met partijen uit de automotive sector die verstand hebben van de tacho-manipulaties. ‘We lopen achter de feiten aan’, zegt hij. ‘Dat gat moeten we zo klein mogelijk zien te maken en daar heb je de buitenwereld bij nodig. Door samen te werken met bedrijven kunnen we onze inspecteurs beter opleiden.’

Schouwaert wijst erop dat veel vormen van manipulatie bovendien moeilijk op te sporen zijn tijdens wegcontroles. ‘Kijk naar het gebruik van meerdere bestuurderskaarten. Dat is tijdens controles heel moeilijk te detecteren. Dat moet je dan proberen aan de voorkant dicht te timmeren door te voorkomen dat de extra bestuurderskaarten verspreid worden.’

3%-norm

Schouwaert bevestigt dat de ILT nog altijd niet voldoet aan de EU-norm, die stelt dat 3% van de gewerkte dagen van truckers moeten worden gecontroleerd. Eind vorig jaar uitte minister Cora van Nieuwenhuizen daar nog haar ongenoegen over. ‘Ik ga er van uit dat het volgend jaar op orde is’, zei ze toen.

Schouwaert noemt de regel uit Brussel ‘een vreemde norm’. ‘Het zegt niets over de kwaliteit van de controles en alleen over kwantiteit. De 3%-norm is in het leven geroepen om elke lidstaat aan een bepaalde standaard te laten voldoen, waardoor we er toch aan gebonden zijn.’

Toch verwacht de ILT binnen afzienbare tijd te kunnen voldoen aan de 3%-norm uit Brussel. De inspectie maakt dit jaar een start met een programma digitale handhaving, waarbij grotere hoeveelheden data van bedrijven ineens gecontroleerd kunnen worden. In het eerste kwartaal van 2022 moet deze vorm van controles binnen de werkwijze ingebed worden. ‘Dan halen we die norm op onze sloffen.’

Erru

Sinds het begin van deze maand registreert de ILT onherroepelijk geworden overtredingen in het zogenoemde Erru-register. Inspectiediensten in Europa maken van dit register gebruik om informatie over overtredingen uit te wisselen. Toch is het voor de inspectie nog moeilijk om hier ‘handen en voeten aan te geven’. Schouwaert zou graag zien dat ook informatie over overtredingen die nog niet onherroepelijk zijn, beschikbaar komt. ‘Als een Nederlandse ondernemer ergens anders een overtreding begaat, wil je als inspectiedienst die informatie dezelfde dag nog hebben. We zijn op zoek naar een manier om overtredingen die niet onherroepelijk zijn, te delen. De Europese Commissie overweegt om daar het Erru voor te gebruiken.’

Desgevraagd kwam Schouwaert terug op de onrust die in Duitsland is ontstaan over door de Duitse inspectie opgelegde boetes. Het BAG blijkt bepaalde groepen buitenlandse chauffeurs korting te geven, waardoor zij tot 50% minder betalen voor hun bekeuring dan andere chauffeurs. ‘In Nederland hanteren we niet een dergelijke lijst’, zegt Schouwaert. ‘In verleden is daar wel over gesproken, om boetes te gaan inrichten naar draagkracht. Maar daar hebben we niet voor gekozen. Er is één lijst, die voor iedereen hetzelfde is.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding