De cijfers over tachograaffraude zijn afkomstig van de ILT zelf. Tijdens een online bijeenkomst met stakeholders vertelde de inspectiedienst meer over het programma dat ze in het leven heeft geroepen om meer grip te krijgen op de tachograaffraude en andere problemen in het wegvervoer.

Volgens Floor Bal, die zich als inspecteur-onderzoeker bij de ILT bezighoudt met tachofraude, is er een flinke discrepantie tussen het aantal boetes dat wordt uitgedeeld en het werkelijke aantal gevallen van al dan niet opzettelijke manipulatie. ‘Uit onze cijfers blijkt dat met ongeveer 30% tot 50% van de digitale tachografen gesjoemeld wordt. Langs de weg krijgt 5% tot 30% van de chauffeurs hier een boete voor. We beboeten maximaal 30% van de chauffeurs terwijl in vermoedelijk 50% van de gevallen gemanipuleerd wordt’, zo zei ze tijdens de bijeenkomst.

De ILT laat in een nadere toelichting weten dat het gaat om een inschatting uit 2012, ‘slechts ter illustratie van de omvang van het onderliggende probleem’. Recentere of nauwkeurigere cijfers heeft de inspectie niet.

Ernstig signaal

TLN zegt het beeld dat met de helft van alle tachografen gefraudeerd wordt niet te herkennen. De koepelorganisatie houdt voor haar eigen inschatting over de omvang van het probleem vast aan het aantal daadwerkelijk uitgeschreven boetes. ‘De ILT heeft aangegeven dat er een variabel beeld is waarbij er tussen de 5% en 30% van de gecontroleerde binnen- en buitenlandse voertuigen sprake is van manipulatie’, schrijft TLN in een verklaring. ‘Dat is nog steeds een zeer ernstig signaal, maar wel beduidend minder dan de 50% van alle tachografen.’

Volgens TLN zijn de cijfers van de inspectie bovendien vertekend. ‘Omdat de ILT steeds meer risicogericht werkt, worden ook steeds meer voertuigen aangehouden waarvan al een vermoeden is dat er iets mis is.’

Uit de bijdragen vanuit de ILT tijdens de online bijeenkomst bleek echter dat het werkelijke aantal gevallen juist fors hoger uitpakt dan het aantal uitgeschreven boetes. Volgens Frank Schouwaert, programmamanager ‘Slim en Veilig Goederenvervoer over de Weg’ van de ILT is er een wedloop ontstaan, waarbij bedrijven steeds meer geavanceerde methodes vinden om tachografen te manipuleren. ‘We lopen achter de feiten aan’, zei hij. Daarom zoekt de dienst nadrukkelijk de samenwerking op met bedrijven uit de automotive sector die kennis hebben van digitale manipulatie.

Moeilijk te detecteren

Schouwaert zei verder dat veel andere vormen van manipulatie bovendien moeilijk op te sporen zijn tijdens wegcontroles. Zo is het gebruik van meerdere bestuurderskaarten voor de inspectie heel moeilijk te detecteren.

TLN wijst er op dat de ILT toegeeft geen zicht te hebben op de hele branche en dat de inspectie nog altijd niet voldoet aan de EU-norm, die stelt dat 3% van de gewerkte dagen van truckers moeten worden gecontroleerd. ‘De tachograaf is het controlemiddel voor de rij- en rusttijden van de chauffeur, en het is in het belang van de veiligheid op de weg, de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs en de eerlijke concurrentie dat deze worden nageleefd. Fraude met tachografen moet dan ook hard worden bestreden. Het is duidelijk dat er snel meer fysieke controles nodig zijn, waar TLN al jaren voor pleit.’

Lees ook: Helft digitale tachografen in Nederland is gemanipuleerd

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding