ILT verhoogt inspectiedruk nieuwkomers wegvervoer

Naleving

De ILT plant dit jaar extra inspecties bij ondernemingen in het wegtransport die in 2018 en 2019 zijn gestart. De inspectie zet hiervoor zogenoemde ‘systeembeoordelingen’ in.

De ILT bezoekt nieuwe vergunninghouders normaal gesproken vaak pas nadat bij controles langs de weg overtredingen zijn geconstateerd of bij andere ‘toezichtsignalen’. Met systeembeoordelingen wil de ILT bij deze groep nieuwkomers in een vroeg stadium meer inzicht krijgen in de naleving van de vervoerswetgeving en in de borging hiervan binnen het bedrijf, zo meldt de dienst.

De inspecties vinden in verband met de coronamaatregelen op afstand plaats. De ILT vraagt de ondernemingen om over een bepaalde periode de tachograafgegevens digitaal aan te leveren, om deze te controleren op overtredingen. Daarnaast stelt de inspectie telefonisch een aantal vragen aan de ondernemers over hun bedrijfsprocessen.

Na ongeveer een jaar herhaalt de ILT de systeembeoordeling bij deze ondernemingen om te kunnen nagaan of de eerste beoordeling waar nodig heeft geleid tot betere naleving van de regels.

ILT verhoogt inspectiedruk nieuwkomers wegvervoer | NT

ILT verhoogt inspectiedruk nieuwkomers wegvervoer

Naleving

De ILT plant dit jaar extra inspecties bij ondernemingen in het wegtransport die in 2018 en 2019 zijn gestart. De inspectie zet hiervoor zogenoemde ‘systeembeoordelingen’ in.

De ILT bezoekt nieuwe vergunninghouders normaal gesproken vaak pas nadat bij controles langs de weg overtredingen zijn geconstateerd of bij andere ‘toezichtsignalen’. Met systeembeoordelingen wil de ILT bij deze groep nieuwkomers in een vroeg stadium meer inzicht krijgen in de naleving van de vervoerswetgeving en in de borging hiervan binnen het bedrijf, zo meldt de dienst.

De inspecties vinden in verband met de coronamaatregelen op afstand plaats. De ILT vraagt de ondernemingen om over een bepaalde periode de tachograafgegevens digitaal aan te leveren, om deze te controleren op overtredingen. Daarnaast stelt de inspectie telefonisch een aantal vragen aan de ondernemers over hun bedrijfsprocessen.

Na ongeveer een jaar herhaalt de ILT de systeembeoordeling bij deze ondernemingen om te kunnen nagaan of de eerste beoordeling waar nodig heeft geleid tot betere naleving van de regels.