De werkegeversdelegatie had naar eigen zeggen de intentie om tijdens het overleg tot een akkoord te komen. Met het loonbod komen de werkgevers al een stuk dichter bij de eis die de vakbonden in een ultimatum hebben neergelegd. De werknemers willen een cao voor één jaar, met een loonsverhoging van 3,5% die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari.

Verder willen de werkgevers samen met de bonden een plan ontwikkelen voor vervroegde uittreding van medewerkers die zwaar werk verrichten. Ze zijn bereid hiervoor middelen vrij te maken via een heffing op de loonsom van 0,5%, te betalen door werkgevers.

Standkachels

Met betrekking tot standkachels en -airco’s zijn de onderhandelende partijen het eens dat deze per 1 juli 2021 worden besteld voor nieuwe vrachtwagens waarin de chauffeurs hun dagelijkse rust moeten doorbrengen.

Vakbond FNV meldt dat de bonden op een aantal punten verduidelijking willen. Ook is de bond nog niet tevreden met de geboden loonsverhoging.

Ultimatum

Het was voor het eerst dat beide partijen om tafel gingen sinds de bonden in februari een ultimatum neerlegden bij de werkgevers. De bonden hebben sindsdien op verschillende plekken actie gevoerd. Werkgeversorganisatie TLN heeft steeds gezegd over de eisen uit het ultimatum n gesprek te willen gaan, maar de bonden wilden daar tot deze week niet op ingaan.

De partijen praten op 27 mei verder.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding