Lek nog niet boven bij Bakker Logistiek

wegvervoer

De Bakker Groep (Zeewolde), eigenaar van de divisies Bakker Logistiek en Bakker Bedrijfswagens, kampt nog steeds met rode cijfers. Dat blijkt uit het laatst gedeponeerde jaarverslag (over 2019) van Bakker’s Houdstermaatschappij.

Bakker logistiek

De groep noteerde een nettoverlies van ruim 800.000 euro op een omzet van 230 miljoen euro (+7,6 miljoen euro). Het resultaat voor belastingen viel met 1,1 miljoen euro negatief uit. Sinds 2015 schrijft de houdstermaatschappij van Bakker Logistiek rode cijfers. Zo was er over 2018 sprake van een nettoverlies van ruim 4 miljoen euro, terwijl over 2017 (-1,7 miljoen euro) en 2016 (-7,2 miljoen euro) de transportgroep uit Zeewolde ook verlieslatend was.

Omzetstijging

De directie stelt in een toelichting op de jaarcijfers dat 2019 een ‘sterk verbeterd’ resultaat heeft laten zien ‘maar nog wel licht negatief’. Positief was vooral dat de omzet bij het onderdeel Bakker Logistiek steeg met 6,5 miljoen euro naar 139,4 miljoen euro. Die groei kwam daarbij grotendeels voor rekening van de winkeldistributie en het internationaal transport.

De directie verwacht dan ook voor het nog niet gedeponeerde fiscale jaar 2020 uit de rode cijfers te komen. De garageactiviteiten van Bakker Bedrijfswagen schreven wel al een positief rendement bij een lichte omzetgroei (1 miljoen euro) naar 89,8 miljoen euro. De opbrengsten van verhuur van onroerend goed aan derden namen toe met bijna 100.000 euro naar 850.000 euro. Het personeelsbestand (ruim 1200) bleef intussen gelijk aan dat van 2018.

Coronacrisis

De resultaten over 2020 zijn door de coronacrisis bij Bakker Logistiek niet gedaald, voegt de directie toe aan de financiële cijfers over 2019. Bij Bakker Bedrijfswagen was er wel blijkens de jaarrekening sprake van een afname die het resultaat over 2020 ‘beperkt negatief’ zal beïnvloeden. De directie wijst er verder op dat de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s vorig jaar is gedaald en de divisie door de omzetdaling gebruik heeft gemaakt van de N0W-regeling en andere steunregelingen. De holding verwacht desalniettemin zeker tot eind 2021 ‘volledig’ in zijn financieringsbehoefte te kunnen voorzien.

Voor de Bakker Logistiek Groep was 2019 ‘het jaar van herstel’, stelt de directie. De verbeteringen die al werden ingezet gedurende 2018 leiden volgens de directie in 2019 tot een forse reductie van het negatieve resultaat. Onder meer nam de bezettingsgraad van de magazijnen toe en werden enkele efficiency-slagen in de warehouses doorgevoerd. Ook werden contracten met klanten verlengd ‘tegen marktconforme condities’.

Verliezen

De belangrijkste reden voor de forse verliezen in 2018 bij de logistiek waren volgens het familiebedrijf de verlieslatende activiteiten in België (containervervoer) en de overname vijf jaar geleden van Gebr. Huybregts in Tilburg. Daarnaast wijst de directie erop dat ook ‘forse cao-verhogingen’ en ‘beperkte indexeringsafspraken’ in de contracten het bedrijf parten speelden. Bovendien was er sprake van ‘leegstand van de magazijnen’.

Medio 2018 konden de resterende verlieslatende bedrijfsactiviteiten in België (containervervoer) worden verkocht. De laatste Belgische entiteiten van de Bakker Groep konden eind dat jaar ‘worden geliquideerd’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Lek nog niet boven bij Bakker Logistiek | NT

Lek nog niet boven bij Bakker Logistiek

wegvervoer

De Bakker Groep (Zeewolde), eigenaar van de divisies Bakker Logistiek en Bakker Bedrijfswagens, kampt nog steeds met rode cijfers. Dat blijkt uit het laatst gedeponeerde jaarverslag (over 2019) van Bakker’s Houdstermaatschappij.

Bakker logistiek
Foto: Bakker Logistiek

De groep noteerde een nettoverlies van ruim 800.000 euro op een omzet van 230 miljoen euro (+7,6 miljoen euro). Het resultaat voor belastingen viel met 1,1 miljoen euro negatief uit. Sinds 2015 schrijft de houdstermaatschappij van Bakker Logistiek rode cijfers. Zo was er over 2018 sprake van een nettoverlies van ruim 4 miljoen euro, terwijl over 2017 (-1,7 miljoen euro) en 2016 (-7,2 miljoen euro) de transportgroep uit Zeewolde ook verlieslatend was.

Omzetstijging

De directie stelt in een toelichting op de jaarcijfers dat 2019 een ‘sterk verbeterd’ resultaat heeft laten zien ‘maar nog wel licht negatief’. Positief was vooral dat de omzet bij het onderdeel Bakker Logistiek steeg met 6,5 miljoen euro naar 139,4 miljoen euro. Die groei kwam daarbij grotendeels voor rekening van de winkeldistributie en het internationaal transport.

De directie verwacht dan ook voor het nog niet gedeponeerde fiscale jaar 2020 uit de rode cijfers te komen. De garageactiviteiten van Bakker Bedrijfswagen schreven wel al een positief rendement bij een lichte omzetgroei (1 miljoen euro) naar 89,8 miljoen euro. De opbrengsten van verhuur van onroerend goed aan derden namen toe met bijna 100.000 euro naar 850.000 euro. Het personeelsbestand (ruim 1200) bleef intussen gelijk aan dat van 2018.

Coronacrisis

De resultaten over 2020 zijn door de coronacrisis bij Bakker Logistiek niet gedaald, voegt de directie toe aan de financiële cijfers over 2019. Bij Bakker Bedrijfswagen was er wel blijkens de jaarrekening sprake van een afname die het resultaat over 2020 ‘beperkt negatief’ zal beïnvloeden. De directie wijst er verder op dat de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s vorig jaar is gedaald en de divisie door de omzetdaling gebruik heeft gemaakt van de N0W-regeling en andere steunregelingen. De holding verwacht desalniettemin zeker tot eind 2021 ‘volledig’ in zijn financieringsbehoefte te kunnen voorzien.

Voor de Bakker Logistiek Groep was 2019 ‘het jaar van herstel’, stelt de directie. De verbeteringen die al werden ingezet gedurende 2018 leiden volgens de directie in 2019 tot een forse reductie van het negatieve resultaat. Onder meer nam de bezettingsgraad van de magazijnen toe en werden enkele efficiency-slagen in de warehouses doorgevoerd. Ook werden contracten met klanten verlengd ‘tegen marktconforme condities’.

Verliezen

De belangrijkste reden voor de forse verliezen in 2018 bij de logistiek waren volgens het familiebedrijf de verlieslatende activiteiten in België (containervervoer) en de overname vijf jaar geleden van Gebr. Huybregts in Tilburg. Daarnaast wijst de directie erop dat ook ‘forse cao-verhogingen’ en ‘beperkte indexeringsafspraken’ in de contracten het bedrijf parten speelden. Bovendien was er sprake van ‘leegstand van de magazijnen’.

Medio 2018 konden de resterende verlieslatende bedrijfsactiviteiten in België (containervervoer) worden verkocht. De laatste Belgische entiteiten van de Bakker Groep konden eind dat jaar ‘worden geliquideerd’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement