De toekomstige locaties van laadstations moeten volgens de studie gebaseerd zijn op de huidige vervoersbewegingen van de vrachtwagens. Om deze locaties te identificeren, werden 30.000 vrachtwagenstopplaatsen geanalyseerd. Daarnaast volgde het onderzoeksbureau de ritten van 400.000 vrachtwagens en analyseerden ze 750.000 individuele stops, waaronder de locatie en duur van een stop. De gegevens werden verzameld door zeven Europese vrachtwagenfabrikanten.

Stoplocaties

De studie laat zien dat de stoplocaties geconcentreerd zijn rond dichtbevolkte gebieden in Midden-Europa en belangrijke industriegebieden, zoals Noord-Italië, Parijs, Manchester en omgeving, Berlijn en Frankfurt. De hoge frequentie van kortere stops, evenals de regels voor rij- en rusttijden, laten zien dat er behoefte is aan krachtige oplaadpunten die geschikt zijn om vrachtwagens in korte tijd op te laden.

De nieuwe analyse geeft volgens ACEA een goede indicatie van geschikte locaties voor laadinfrastructuur vanuit logistiek en operationeel perspectief. Voor investeringen in oplaadlocaties zal verdere analyse nodig zijn aan de hand van andere criteria, zoals de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet en aanwezigheid van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.