Volgens de brancheorganisatie speelt het probleem vooral bij tenderinschrijvingen. Wie zich netjes aan de Europese wetgeving houdt, verliest per definitie de tender. Dat vindt TLN ongehoord.

Sinds 1996 is in de EU geregeld dat het maximum gewicht voor een vrachtauto 40 ton is. 44 ton is alleen toegestaan in het gecombineerde vervoer, onder strenge voorwaarden. De EU-richtlijn staat toe dat lidstaten binnen de eigen grenzen hogere gewichtslimieten hanteren. Zo geldt in Nederland een maximum van 50 ton en in Frankrijk een limiet van 44 ton. In de Benelux is grensoverschrijdend transport met een hoger gewicht dan 40 ton wel toegestaan, maar in de meeste Europese landen niet.

Sommige verladers beweren volgens TLN echter dat het juridisch wel degelijk mogelijk is om met 44 ton grensoverschrijdend door de EU te rijden. Ze doen dat in een begeleidend juridisch schrijven bij tenders. In die toelichting schrijven de verladers dat er geen enkele bepaling is die grensoverschrijdend vervoer met 44 ton tussen Frankrijk en de Benelux-landen en Italië verbiedt, meldt TLN. Tegelijkertijd stellen de verladers dat vervoerders de verantwoordelijkheid voor het rijden met 44 ton niet kunnen afwentelen op de klant.

Oneerlijke concurrentie

TLN en zusterorganisaties uit de Benelux, Frankrijk zelf en de IRU, willen dat deze kwestie wordt opgelost. De situatie leidt tot oneerlijke concurrentie tussen vervoerders die zich wel aan Europese wetgeving willen houden en vervoerders die de gok wagen om wel met 44 ton te rijden, stellen zij.

TLN gaat daarom opnieuw de Commissie benaderen, met een dringend verzoek deze kwestie op te lossen. Overigens zegt TLN er niets op tegen te hebben dat 44 ton tussen Frankrijk en de Benelux formeel wordt toegestaan, maar er moet wel rechtszekerheid komen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement