De ‘informele overeenkomst’ tussen de regeringsleiders en het parlement is tot stand gekomen na vier jaar onderhandelen. Het vervangen van de tijdsafhankelijke tolsystemen op de Trans-Europese netwerken (TEN-T) door een kilometerheffing was een wens van het Europarlement die lang werd tegengehouden door de Raad.

De lidstaten krijgen tien jaar om de systeemwijziging door te voeren. In dunbevolkte gebieden of op trajecten met een beperkte lengte zijn uitzonderingen mogelijk, mits lidstaten die melden bij de Europese Commissie. Zij mogen op wegen buiten het TEN-T-netwerk wel zelf bepalen of ze de op tijd gebaseerde tol willen behouden.

Vervuiler betaalt

Nieuw is verder dat EU-landen ook een combinatie van beide systemen mogen gebruiken voor bepaalde vrachtwagenklassen. Zo blijft het principe dat de vervuiler betaalt overeind, terwijl lidstaten toch flexibiliteit hebben, stelt de Raad.

Het compromis moet nog door de Raad en het parlement bevestigd worden.