Loonkosten wegvervoer met 3% omhoog nu cao definitief is

Leden stemmen in

Na Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vakbond CNV zet ook de grootste bond, FNV, zijn handtekening onder de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer. De loonkosten stijgen daardoor op 1 juli met bijna 3%.

bron: volvo
Foto: Volvo

Net als eerder bij vakbond CNV stemde een grote meerderheid van de FNV-leden deze week in met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer. 88,5% van de achterban schaarde zich achter het akkoord, wat betekent dat ook de FNV deze cao zal ondertekenen. 10% stemde tegen de cao, 1,5% vinkte ‘neutraal’ aan.

Uit een berekening door adviesbureau Panteia in opdracht van TLN blijkt dat de loonkosten door de nieuwe cao per 1 juli flink omhoog gaan. Inclusief de gewijzigde verblijfskosten gaat het om een plus van 2,99% ten opzichte van 1 januari van dit jaar. Gemiddeld stijgen de loonkosten dit jaar met 1,63% ten opzichte van 2020.

Brutolonen

In de nieuwe cao is afgesproken dat de salarissen en bruto toeslagen per 1 juli stijgen met 3,5%. De verblijfskosten gaan met 2,7% omhoog. Op 1 januari volgend jaar komt daar een loonsverhoging bij van 3,25%. De verblijfskosten worden vanaf die datum aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex van de horeca, met een maximum van 3,25%. Ook gaan de werkgevers meer kosten maken door afspraken over eerder stoppen met werken. Per 1 januari dragen zij daarvoor een premie af van 0,75% van het sv-loon.

Onder de streep betekent dat een stijging van het brutoloon van 3,3% vanaf 1 juli. Dat is inclusief de extra waarde van vakantiedagen, loon bij ziekte, overuren en vakantiegeld. Op 1 januari volgend jaar komt daar een stijging van 3,45% bij. Gemiddeld gaan de brutosalarissen dit jaar met 1,65% omhoog ten opzichte van vorig jaar.

De stijging in 2022 bedraagt 5,13% ten opzichte van dit jaar, heeft Panteia becijferd.

Rolcontainers

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De looptijd van twee jaar was een uitdrukkelijke wens vanuit de werkgevers. De vakbonden zetten in eerste instantie nog in op een nieuwe cao met een looptijd tot aan het einde van dit jaar. De afspraken gelden voor ongeveer 150.000 medewerkers in het beroepsgoederenvervoer, waarvan 90.000 chauffeurs.

Naast de loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt over werkomstandigheden. Zo komt er een onderzoek naar het gebruik van rolcontainers, waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in de arbo-catalogus. In diezelfde catalogus wordt als richtlijn opgenomen dat vanaf 1 juli 2021 in nieuwe auto’s een standkachel en -airco in de cabine aanwezig moeten zijn als een chauffeur in de vrachtwagen de wettelijke dagelijkse of wekelijkse rust geniet.

Die afspraak is wat CNV betreft een begin, want de vakbond wil dat het bestaande wagenpark ook wordt aangepakt. CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel: ‘We sporen transportbedrijven aan om deze investering ook in het bestaande wagenpark te gaan doen. En we sporen de chauffeurs aan om die wens bij de baas op tafel te leggen. Ook als je gaat solliciteren. We zien nu dat het werk aantrekt en dat er volop vraag is naar chauffeurs. Dan kan een mooie cabine met standairco zomaar een arbeidsvoorwaarde zijn waar je bij het solliciteren op gaat letten.’

Verder komt het verplichte karakter van de regeling voor het persoonlijk keuzebudget (PKB) te vervallen. Het PKB wordt daarmee een keuze, waarbij op bedrijfsniveau afspraken gemaakt kunnen worden om de regeling op vrijwillige basis te voort te zetten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

Algemeen bindend

De cao-partijen moeten nu het onderhandelingsresultaat gaan vertalen naar een cao-tekst die kan worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een algemeen-bindendverklaring, waarna de afspraken van toepassing worden op alle werkgevers en werknemers die in de branche actief zijn. Zolang er geen nieuw kabinet is, is dat demissionair minister Wouter Koolmees van D66.

Met de aankondiging van het cao-akkoord komt er een einde aan lange en moeizame onderhandelingen van werkgevers en werknemers in het wegvervoer. De branche zat sinds 1 januari van dit jaar zonder cao. Vorig jaar werd vanwege de onzekerheid door de coronapandemie nog besloten om de toen geldende afspraken in 2020 ongewijzigd door te laten lopen. Een nieuw akkoord voor 2021 bleef echter uit en het duurde lang voordat het de onderhandelende partijen lukte om nader tot elkaar te komen. Nadat een ultimatum aan de werkgevers niets opleverde, organiseerden de vakbonden verschillende acties in het land, met als belangrijkste wapenfeit een landelijke staking in april waarbij vijfhonderd medewerkers het werk 24 uur neerlegden. Uiteindelijk kwamen de partijen eind mei tot een akkoord.

Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om tijdig te beginnen met de cao-onderhandelingen voor 2023. Het doel is om bij het aflopen van de nu gemaakte afspraken per 1 januari 2023 weer een nieuwe cao te hebben.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Loonkosten wegvervoer met 3% omhoog nu cao definitief is | NT

Loonkosten wegvervoer met 3% omhoog nu cao definitief is

Leden stemmen in

Na Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vakbond CNV zet ook de grootste bond, FNV, zijn handtekening onder de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer. De loonkosten stijgen daardoor op 1 juli met bijna 3%.

bron: volvo
Foto: Volvo

Net als eerder bij vakbond CNV stemde een grote meerderheid van de FNV-leden deze week in met het bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer. 88,5% van de achterban schaarde zich achter het akkoord, wat betekent dat ook de FNV deze cao zal ondertekenen. 10% stemde tegen de cao, 1,5% vinkte ‘neutraal’ aan.

Uit een berekening door adviesbureau Panteia in opdracht van TLN blijkt dat de loonkosten door de nieuwe cao per 1 juli flink omhoog gaan. Inclusief de gewijzigde verblijfskosten gaat het om een plus van 2,99% ten opzichte van 1 januari van dit jaar. Gemiddeld stijgen de loonkosten dit jaar met 1,63% ten opzichte van 2020.

Brutolonen

In de nieuwe cao is afgesproken dat de salarissen en bruto toeslagen per 1 juli stijgen met 3,5%. De verblijfskosten gaan met 2,7% omhoog. Op 1 januari volgend jaar komt daar een loonsverhoging bij van 3,25%. De verblijfskosten worden vanaf die datum aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex van de horeca, met een maximum van 3,25%. Ook gaan de werkgevers meer kosten maken door afspraken over eerder stoppen met werken. Per 1 januari dragen zij daarvoor een premie af van 0,75% van het sv-loon.

Onder de streep betekent dat een stijging van het brutoloon van 3,3% vanaf 1 juli. Dat is inclusief de extra waarde van vakantiedagen, loon bij ziekte, overuren en vakantiegeld. Op 1 januari volgend jaar komt daar een stijging van 3,45% bij. Gemiddeld gaan de brutosalarissen dit jaar met 1,65% omhoog ten opzichte van vorig jaar.

De stijging in 2022 bedraagt 5,13% ten opzichte van dit jaar, heeft Panteia becijferd.

Rolcontainers

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De looptijd van twee jaar was een uitdrukkelijke wens vanuit de werkgevers. De vakbonden zetten in eerste instantie nog in op een nieuwe cao met een looptijd tot aan het einde van dit jaar. De afspraken gelden voor ongeveer 150.000 medewerkers in het beroepsgoederenvervoer, waarvan 90.000 chauffeurs.

Naast de loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt over werkomstandigheden. Zo komt er een onderzoek naar het gebruik van rolcontainers, waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in de arbo-catalogus. In diezelfde catalogus wordt als richtlijn opgenomen dat vanaf 1 juli 2021 in nieuwe auto’s een standkachel en -airco in de cabine aanwezig moeten zijn als een chauffeur in de vrachtwagen de wettelijke dagelijkse of wekelijkse rust geniet.

Die afspraak is wat CNV betreft een begin, want de vakbond wil dat het bestaande wagenpark ook wordt aangepakt. CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel: ‘We sporen transportbedrijven aan om deze investering ook in het bestaande wagenpark te gaan doen. En we sporen de chauffeurs aan om die wens bij de baas op tafel te leggen. Ook als je gaat solliciteren. We zien nu dat het werk aantrekt en dat er volop vraag is naar chauffeurs. Dan kan een mooie cabine met standairco zomaar een arbeidsvoorwaarde zijn waar je bij het solliciteren op gaat letten.’

Verder komt het verplichte karakter van de regeling voor het persoonlijk keuzebudget (PKB) te vervallen. Het PKB wordt daarmee een keuze, waarbij op bedrijfsniveau afspraken gemaakt kunnen worden om de regeling op vrijwillige basis te voort te zetten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

Algemeen bindend

De cao-partijen moeten nu het onderhandelingsresultaat gaan vertalen naar een cao-tekst die kan worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een algemeen-bindendverklaring, waarna de afspraken van toepassing worden op alle werkgevers en werknemers die in de branche actief zijn. Zolang er geen nieuw kabinet is, is dat demissionair minister Wouter Koolmees van D66.

Met de aankondiging van het cao-akkoord komt er een einde aan lange en moeizame onderhandelingen van werkgevers en werknemers in het wegvervoer. De branche zat sinds 1 januari van dit jaar zonder cao. Vorig jaar werd vanwege de onzekerheid door de coronapandemie nog besloten om de toen geldende afspraken in 2020 ongewijzigd door te laten lopen. Een nieuw akkoord voor 2021 bleef echter uit en het duurde lang voordat het de onderhandelende partijen lukte om nader tot elkaar te komen. Nadat een ultimatum aan de werkgevers niets opleverde, organiseerden de vakbonden verschillende acties in het land, met als belangrijkste wapenfeit een landelijke staking in april waarbij vijfhonderd medewerkers het werk 24 uur neerlegden. Uiteindelijk kwamen de partijen eind mei tot een akkoord.

Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om tijdig te beginnen met de cao-onderhandelingen voor 2023. Het doel is om bij het aflopen van de nu gemaakte afspraken per 1 januari 2023 weer een nieuwe cao te hebben.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement