De brancheverenigingen uit Duitsland, Frankrijk en Scandinavië reageren in een gezamenlijke verklaring op het omvangrijke pakket, waarmee Brussel de CO2-uitstoot in 2030 met 55% wil verlagen. Het gaat om twaalf onderling verweven wetsvoorstellen, waaronder plannen voor uitbreiding van de emissiehandel naar het wegvervoer, het gebruik van duurzame brandstoffen in de scheepvaart en een herziening van de energiebelastingen.

Stapeling

Voor het wegtransport betekent het EU-pakket een stapeling van lastenverzwaringen, stellen de brancheverenigingen. ‘Dubbele of zelfs drievoudige belasting van dezelfde CO2-emissies via verschillende instrumenten als het ETS, de nieuwe Eurovignetrichtlijn en de energiebelastingen moet echt vermeden worden’, zo schrijven zij.

Volgens de belangenbehartigers zijn wegtransporteurs best bereid om te investeren in emissievrije voertuigen, maar dan wel tegen marktconforme prijzen. Ze wijzen er op dat een elektrische vrachtwagen nog altijd drie tot vier keer zo duur is als een conventionele truck. ‘Het verhogen van de lasten voor het transport is daardoor niet meer dan een straf voor de vervoerssector, die niet bijdraagt aan vergroening’, zo stellen zij.

Financieel uitkleden

Tegelijkertijd heeft de overheid de private sector nodig om de enorme investeringen in verduurzaming te kunnen bekostigen, benadrukken organisaties. Ze waarschuwen dat Brussel dreigt het door kleine en middelgrote familiebedrijven gedomineerde wegtransport financieel uit te kleden. ‘Een gezonde sector is absoluut noodzakelijk om het goederenvervoer in Europa op peil te houden.’

Na de presentatie zal Timmermans zijn voorstellen nog door de Europese Raad en het Europees Parlement moeten zien te loodsen. De verwachting is dat dat wel even kan gaan duren vanwege de vele tegengestelde belangen. Daardoor kan het pakket waarschijnlijk pas in 2023 ingaan.

Eurovignet

Deze week werd ook duidelijk dat de herziene richtlijn voor het Eurovignet kan rekenen op een meerderheid in het EU-parlement. Op veel plekken in Europa wordt daardoor afscheid genomen van de zogenoemde vignetten. De tijdsafhankelijke tolsystemen maken plaats voor een tol op basis van het aantal gereden kilometers, met verschillende tarieven voor verschillende uitstootklasses.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding