Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing na lang uitstel woensdagmiddag naar de Kamer gestuurd. Het tarief van 15 cent per kilometer komt overeen met eerdere plannen van het kabinet.

Domper voor de sector zijn de sterk toegenomen personeels-, voorbereidings- en realisatiekosten die nodig zijn voor de invoering, zo blijkt uit de memorie van toelichting bij de wet. Deze invoeringskosten worden in mindering gebracht op de terugsluis voor de sector. In plaats van 200 miljoen euro bedragen deze kosten 400 miljoen. ‘De raming is verdubbeld door de keuze om de uitvoering bij de RDW neer te leggen, waarbij het systeem deels in eigen beheer wordt gebouwd’, zo schrijft minister Barbara Visser.

Extern onderzoek

Het ministerie laat extern onderzoek uitvoeren ‘om de kostentoename te verifiëren en te bekijken of de gekozen wijze van uitvoering nog aansluit op het uitgangspunt dat de systeemkosten laag moeten blijven, zodat zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar blijven voor de terugsluis. De vervoerssector zal hierbij betrokken worden.’

Met de invoering van een vrachtwagenheffing verdwijnt in Nederland de belasting zware motorvoertuigen (het Eurovignet) en wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens tot ongeveer het Europese minimum verlaagd. De netto-opbrengst wordt teruggesluisd naar de sector. Die terugsluis ‘zal op het moment van invoering naar verwachting ongeveer 250 miljoen euro per jaar bedragen’, meldt het ministerie.

Uitstel

De invoering van de vrachtwagenheffing stond oorspronkelijk gepland voor 2024. In april meldde de toenmalige minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW in een Kamerbrief echter dat die datum op zou schuiven naar ‘vier jaar na afronding van de parlementaire behandeling’. Tegelijkertijd wilde het Kabinet het wetsvoorstel uitstellen tot na de formatie. De Kamer vreesde dat dat zou betekenen dat de invoering zou worden uitgesteld naar 2027 en riep de minister met een motie op om het voorstel deze zomer alsnog naar de Kamer te sturen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding