Lees ook: Invoering vrachtwagenheffing 200 miljoen euro duurder dan gedacht

In het woensdag gepubliceerde wetsvoorstel is vastgelegd dat de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing teruggesluisd worden naar de sector voor verduurzaming. Parallel aan het toesturen van het wetsvoorstel tekende minister Barbara Visser van IenW daarover een bestuursovereenkomst met TLN, Evofenedex en de Vern (zie foto).

TLN noemt de afspraken over de terugsluis ‘essentieel voor de enorme verduurzamingsopgave waar de sector voor staat en waar veel geld voor nodig is’. Toch is de branchevereniging ook kritisch. De invoeringskosten bleken woensdag niet de eerder geraamde 200 miljoen euro te bedragen, maar 400 miljoen. Dat komt onder meer doordat de Dienst Wegverkeer (RDW) de ICT-systemen deels zelf wil realiseren. Bovendien is het volgens TLN de vraag of de kosten van het inningssysteem goed beheersbaar zijn. Ook wil de overheid gecompenseerd worden voor het verlies aan accijnsinkomsten vanwege een verwachte lichte daling van het aantal gereden kilometers.

Onnodige vertraging

‘Dit zou betekenen dat de netto-opbrengsten lager uitvallen dan verwacht, wat ten koste gaat van de terugsluis. De verduurzaming van de sector dreigt daardoor onnodig vertraging op te lopen en dat is onacceptabel’, benadrukt TLN.

Evofenedex noemt de hoge invoeringskosten ‘een aandachtspunt.’ De belangenorganisatie ziet het voorstel ‘als een eerste stap naar een systeem van rekeningrijden voor iedereen. Essentieel voor ons is dat de netto-opbrengsten, totdat rekeningrijden voor iedereen is ingevoerd, volledig worden teruggesluisd naar de ondernemers ten behoeve van innovatie en verduurzaming.’

In haar advies over het wetsvoorstel benadrukt ook de Raad van State dat met de vrachtwagenheffing relatief hoge uitvoeringskosten gemoeid zijn. ‘Ook wordt slechts een beperkte tariefdifferentiatie naar zwaarteklasse voorgesteld, terwijl in het bijzonder de zeer zware vrachtwagens relatief grote schade aan de weg veroorzaken. Bovendien zijn er alternatieven denkbaar die mogelijk minder nadelig of kostbaar zijn. Uit de opgestelde maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt niet dat andere beleidsinstrumenten of -varianten in de afweging zijn betrokken’, schrijft de Raad van State.

Exploitatiekosten

Volgens het kabinet is de vrees voor onverwacht hoge exploitatiekosten niet terecht. Eerder ging de minister uit van 100 tot 125 miljoen euro per jaar. ‘Op basis van de nu beschikbare inzichten is de verwachting dat de jaarlijkse exploitatiekosten binnen de eerdergenoemde bandbreedte blijven’, zo schrijft ze in een voortgangsbrief over het onderwerp. ‘De raming van de exploitatiekosten kent, zoals gebruikelijk bij grote projecten, onzekerheden bijvoorbeeld omdat de grote aanbestedingen, die samen meer dan de helft van de exploitatiekosten bedragen, nog moeten plaatsvinden.’

Natuur & Milieu laat in een reactie weten blij te zijn dat de minister het wetsvoorstel nu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De milieuorganisatie zegt echter niet te spreken te zijn over de uitgestelde invoeringstermijn van 2026. ‘Het ministerie heeft zich al jaren kunnen voorbereiden op de invoer van de wet en ook de sector weet al jarenlang dat de heffing eraan komt. Natuur & Milieu roept de Tweede Kamer dan ook op om het voorstel op korte termijn te behandelen en de wet zo snel mogelijk in te voeren. Zodat de CO2-winst voor het klimaat niet verloren gaat. Zonder heffing zal de uitstoot van het vrachtverkeer de komende jaren nog verder toenemen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding