Dat blijkt uit een analyse door adviesbureau CE Delft.

Klimaatcommissaris Frans Timmermans  wil een separaat systeem voor de handel in emissies (ETS) in het wegvervoer en de gebouwde omgeving opzetten. Voor het wegvervoer geldt dat de brandstofleveranciers de rechten moeten verwerven. De handel in de uitstootrechten zou in 2026 van start moeten gaan.

Volgens de auteurs van het rapport is er in Nederland ook met een Europees systeem voor emissiehandel grote onzekerheid of de doelen uit het Klimaatakkoord en het Brusselse klimaatpakket gehaald zullen worden.

Geen prikkel

Voordeel van het voorstel van Timmermans is dat in de EU de goedkoopste maatregelen als eerste worden genomen, schrijft CE Delft. Anderzijds is er het nadeel dat CO2-reductiemaatregelen hier duurder zijn dan elders in Europa en er voorlopig geen prikkel is om iets te doen.

Een Europees systeem geeft daarom geen garanties over emissiereductie in Nederland, zo stelt CE Delft. Ook zijn er nog veel onzekerheden over de doorlooptijd en randvoorwaarden van de invoer van het aparte EU-ETS.

Volgens CE Delft kan een nationaal ETS dit probleem ondervangen. Duitsland heeft sinds begin dit jaar een eigen systeem voor emissiehandel en dit kan voor Nederland een voorbeeld zijn, zo stelt de consultant.

Cap and trade

Een nationaal ETS-systeem is een ‘cap and trade’ systeem, waarbij de Nederlandse overheid een jaarlijks plafond (cap) vaststelt voor de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan makkelijk op nationale schaal omdat gebouwen en transport, in tegenstelling tot de industrie, niet naar een ander land kunnen uitwijken.

Het is in deze sectoren logisch om te kiezen voor een ETS-systeem voor energie- en brandstofleveranciers. Er komen CO2-rechten voor motorbrandstoffen en aardgas in woningen en gebouwen. De emissierechten worden geveild door de overheid, waarna partijen op de markt rechten kunnen aan- en verkopen. Doordat de hoeveelheid rechten door de jaren daalt, worden CO2-rechten duurder en CO2-vrije alternatieven aantrekkelijker.

Verlaging energiebelasting

Om dit systeem acceptabel te maken voor de energiegebruikers, kan volgens CE Delft gestart worden met een gelijktijdige verlaging van de energiebelasting op aardgas en de accijns op benzine/diesel. Als gestart wordt met een CO2-prijs van 100 euro per ton kan de energiebelasting op aardgas met 18 cent per kubieke meter omlaag en de accijns op benzine en diesel met circa 20 cent per liter.

Een ETS leidt in de praktijk tot een CO2-prijs voor eindgebruikers. Leveranciers kunnen emissie-reducerende maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het bijmengen van biobrandstoffen, maar zij zullen uiteindelijk de CO2-kosten doorberekenen aan hun klanten. De opstellers van het rapport voorspellen dat in dat geval de CO2-prijs tegen 2030 zal stijgen tot enkele honderden euro’s per ton CO2, waardoor de klimaatdoelen voor Nederland haalbaar worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding