Dat blijkt uit het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2021-2022’, dat onderzoeksbureau Panteia heeft opgesteld in opdracht van TLN en Evofenedex.

Belangrijke factor in de hogere kosten zijn de salarissen, die door de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer per 1 juli van dit jaar met 3,5% zijn verhoogd. Op 1 januari volgend jaar komt daar nog eens een stijging van 3,25% bovenop. De loonkosten, die bestaan uit de brutosalarissen en de sociale lasten, stijgen daardoor in 2022 met 6,3% ten opzichte 2021. In het lopende jaar stegen de loonkosten veel minder snel, met 0,9% ten opzichte van 2020.

Ook de afschrijvingskosten gaan dit jaar en in 2022 flink omhoog, zo blijkt uit de ramingen. In 2021 gaat het gemiddeld om een plus van 5%, in 2022 is dat 6,4%. De uitgaven voor verzekeringen stijgen met dit jaar al met 4,5%, en in 2022 nog eens met 9,4%. Reparatie en onderhoud worden ook flink duurder (2,6% in 2021 en 4% in 2022).

Nedcargo

De logistieke dienstverlener Nedcargo waarschuwde zijn klanten afgelopen zomer in een brief al voor flinke kostenstijgingen. Nedcargo verwacht volgend jaar 8% duurder uit te zijn. De prijsstijgingen bij de ‘logistieke handelingen’ vallen met 9% nog iets hoger uit. Ook andere transportbedrijven lieten na de brief weten dat ze flink hogere tarieven verwachten.

Panteia voorspelt in het rapport de ‘reguliere ontwikkeling’ van de kosten, die voor elk transportbedrijf min of meer gelijk zijn. Naast de reguliere ontwikkeling van de kostensoorten zijn er specifieke marktomstandigheden die invloed hebben op de omvang van de kostenontwikkeling. De opstellers van de raming noemen onder meer problemen op de arbeidsmarkt, de effecten van de coronacrisis, het tekort aan onderdelen en de onbalans in de internationale containerstromen.

Brexit

Voor het internationale transport spelen ook factoren als de brexit. Het grote chauffeurstekort in het Verenigd Koninkrijk en de vertraging bij de douane en inspecties leiden tot hogere kosten.

Dit soort ontwikkelingen zijn volgens de auteurs niet in één cijfer uit te drukken en zijn daarom niet meegenomen in de ramingen. ‘De invloed van deze marktomstandigheden resulteren situationeel voor ieder individueel bedrijf in een afwijkende kostenontwikkeling ten opzichte van de gemiddeld vastgestelde kostenontwikkeling’, schrijven de auteurs.

Brandstofkosten

De brandstofkosten zijn de afgelopen periode volgens Panteia ‘zeer fors’ toegenomen, met ruim 16%. Omdat deze kosten sterk kunnen fluctueren, nemen de onderzoekers ze echter ook niet mee in het kostenplaatje voor de toekomst. Vervoerders en de verladers maken over de dieselkosten vaak afspraken via een brandstofclausule in de contracten.

De rapportage over kostenontwikkelingen wordt door Panteia jaarlijks opgesteld in opdracht van Evofenedex en TLN. Omdat er steeds meer e-trucks in gebruik worden genomen, zijn dit jaar voor het eerst ook de kostenontwikkelingen van elektrische voertuigen meegenomen in de berekeningen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement