Dat blijkt uit de Sectormonitor over het tweede kwartaal van dit jaar, opgesteld door het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). Het instituut schetst in de monitor een beeld van verder oplopende vacature-aantallen voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers in transport en logistiek. Er zijn nu ongeveer 10.400 openstaande vacatures voor chauffeurs en 15.300 niet-vervulde posities voor logistiek medewerkers.

‘De arbeidsmarkt voor chauffeurs is zeer krap’, concludeert STL. De krapte wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het groeiende aantal vacatures. Het aantal chauffeurs neemt ook toe, maar niet voldoende om te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuw personeel bij transporteurs. In het tweede kwartaal van dit jaar lag de instroom op 2.571 chauffeurs, terwijl 2.204 truckers afscheid namen van het vak. De meeste instromende chauffeurs zijn tussen de 18 en 35 jaar oud (63%), terwijl de uitstroompiek ligt rond de pensioenleeftijd van 66 jaar. In totaal zijn er bij Nederlandse transportbedrijven nu 91.179 vrachtwagenchauffeurs actief. Dat is iets meer dan een jaar geleden en het hoogste aantal sinds in ieder geval 2009.

Conjunctuurgevoelig

Het transport is conjunctuurgevoelig en bewegingen in de economie vinden vrijwel direct hun weerslag bij bedrijven in de sector. Dat de economie is opgeleefd, is daardoor zichtbaar in de omzetten in het wegtransport. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het om een stijging van 18,7%. In de logistieke dienstverlening was dat zelfs 20,4%.

Vorig jaar had het goederenvervoer nog last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet. Wel waren er toen grote verschillen zichtbaar in de mate waarin deelmarkten en typen vervoer werden geraakt door de coronacrisis.

Ondernemers in het beroepsgoederenvervoer die door STL zijn bevraagd, rekenen ook in de komende drie maanden op een verbetering van het economisch klimaat. Veel van hen verwachten ook hun personeelsbestand te moeten uitbreiden, zo blijkt uit de sectormonitor. Een op de vijf transporteurs verwacht meer personeel nodig te hebben, terwijl 4% juist denkt met minder medewerkers toe te kunnen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is personeelstekort op dit moment de belemmering die binnen de verschillende bedrijfstakken in Nederland als het ernstigst wordt ervaren. In het beroepsgoederenvervoer maakte bij de start van het derde kwartaal 46% van de bedrijven melding van belemmeringen door een tekort aan truckers, terwijl dat een kwartaal eerder nog maar 23% was. Daarmee is de nood in korte tijd verdubbeld.

Uit cijfers van het UWV blijkt bovendien dat de krapte op de arbeidsmarkt zich verder uitbreidt over het land. In het eerste kwartaal van dit jaar was in Zuid-Limburg, Groningen, Friesland en delen van Flevoland nog sprake van een ‘gemiddeld’ aantal openstaande vacatures. Inmiddels is ook daar sprake van een krappe of zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs. Ook in bepaalde regio’s in Noord-Holland en Zeeland is nu sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt.

Vergrijzing

Opvallend in de cijfers van het sectorinstituut is verder de vergrijzing onder chauffeurs. De gemiddelde leeftijd van truckers steeg in het tweede kwartaal naar bijna 45 jaar, terwijl andere werknemers in transport en logistiek met een gemiddelde leeftijd van 39,7 jaar juist steeds jonger worden.

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan behalve over het afgelopen kwartaal ook deels over het lopende kwartaal, dit om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mede mogelijk dankzij SOOB.

Containers stapelen zich op in Europese havens

Havens in het Verenigd Koninkrijk kampen met steeds grotere problemen door het chauffeurstekort. In de haven van Felixstowe is de vertraging zo groot, dat containerrederij Maersk een aantal van zijn containerschepen naar andere havens heeft gestuurd. Tegenover de Financial Times zegt Lars Mikael Jensen van Maersk dat het door het tekort aan truckers te lang duurt voordat containers worden opgehaald. Bovendien komen lege containers niet terug.

P&O Ferries waarschuwde eerder al voor congestie op zijn terminals aan de Britse oostkust, doordat ro/ro-trailers niet of met grote vertraging worden afgehaald.

Hoewel de problematiek in het VK verreweg het meest urgent is, kampen ook havens in andere delen van Europa met congestie. Zo waarschuwt de Italiaanse branchevereniging Conftrasporto dat de haven van Genua dreigt dicht te slibben. Het duurt inmiddels tot tien dagen voor een container de haven verlaat. Italië kampt met een tekort van ongeveer 20.000 vrachtwagenchauffeurs.

Chauffeurs het meest gewild op vacaturesite

Het aantal vacatures voor chauffeurs en bezorgers is volgens vacaturesite Indeed op dit moment het hoogste van alle sectoren, namelijk 45% boven het niveau van voor de pandemie. Doordat de economie aantrekt, wordt er meer geconsumeerd. Dat heeft volgens Indeed direct impact op de vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Ook bezorgers van maaltijden en boodschappen worden door Indeed onder deze groep geschaard.

Ook in bijvoorbeeld de zorg neemt het aantal vacatures snel toe. Bij verpleegkundigen is de toename op jaarbasis 44%. Bij artsen en chirurgen nam het aantal vacatures met een vijfde toe. Wat verder opvalt, is het aantal gestegen vacatures in de kunst- en cultuursector. Nu veel maatregelen zijn afgebouwd en theaters en poppodia weer open zijn, is er ook weer meer werk.

Indeed is naar eigen zeggen de grootste vacaturesite in de wereld. Het bedrijf helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen bij het vinden van werk en heeft miljoenen vacatures.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement