Brancheorganisaties in verschillende Europese landen waarschuwen voor een tekort aan AdBlue. Ze wijzen op problemen bij fabrikanten van het middel, die door de hoge gasprijzen niet meer rendabel kunnen opereren. Zo heeft een van de grootste fabrikanten in Europa, het Slowaakse Duslo, de productie voorlopig opgeschort. Ook in Italië ontstaan op dit moment tekorten door fabriekssluitingen. Volgens brancheorganisatie Trasportiunito komen ‘moderne Euro 6-trucks daardoor stil te staan’.

Deze week kwam de Duitse branchevereniging BGL met een noodkreet richting de politiek om maatregelen te nemen en de AdBlue-levering veilig te stellen. Een tekort heeft ‘dramatische gevolgen voor ongeveer 90% van het vrachtwagenverkeer in Duitsland dat afhankelijk is van AdBlue’, stelt de organisatie.

AdBlue is een mengsel van synthetisch ureum, dat veelal wordt gemaakt van aardgas. Dieseltrucks hebben AdBlue nodig om de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen, anders kunnen zij niet voldoen aan de emissienormen. Het grootste deel van de Euro 5 en 6 trucks is uitgerust met een AdBlue-installatie.

Gewoon te koop

Bij Nederlandse tankstations is Adblue voorlopig nog gewoon te koop, stelt directeur Erik de Vries van de Nove, de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren in Nederland. Hoewel de prijzen voor AdBlue in Nederland ‘de pan uit rijzen’ met een verdrievoudiging in de afgelopen periode, bespeurt bij zijn achterban ‘geen paniek’ als het gaat om de leveringszekerheid. Uit mailwisselingen met internationale collega’s blijkt dat die zorgen er in andere landen wel zijn, vertelt De Vries.

Ook volgens AdBlue-fabrikant Yara, zijn er in de Benelux voorlopig geen problemen met de levering van AdBlue te verwachten. Volgens Sigurd Jørgensen van Yara International heeft de meststoffenproducent zijn fabriek in Sluiskil grotendeels stilgelegd vanwege de hoge gasprijzen – het gaat om een vertienvoudiging van de tarieven sinds afgelopen zomer – maar de productielijn voor AdBlue is nog operationeel.  ‘We leveren nu ook AdBlue aan klanten van onze concurrenten’, zegt Jørgensen. Yara Sluiskil is volgens hem waarschijnlijk de grootste AdBlue-fabriek in de wereld.

Aardgasprijzen

De prijzen voor aardgas zijn de afgelopen tijd fors gestegen door onder meer economisch herstel, waardoor ook een enorme vraag is ontstaan naar vloeibaar aardgas (lng) in Azië. Dat heeft de leveringen van aardgas aan Europa verder onder druk gezet, waardoor meerdere Europese bedrijven de productie al hebben moeten terugschroeven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement