Het EP-onderzoek werd anderhalf jaar geleden ingesteld na een groot aantal geconstateerde misstanden bij het veetransport. Zo werden dieren in extreme hitte en zonder voldoende water en voedsel vervoerd. Ook bleken trucks overbeladen.

De onderzoekcommissie wil dat er in de toekomst camera’s in de trucks worden aangebracht voor een betere controle op het welzijn van de dieren. Daarnaast moeten de vrachtwagens worden voorzien van meetapparatuur om de temperatuur, luchtvochtigheid en ammoniakgehaltes bij te houden.

Meer handhaving

Daarnaast wil de commissie dat de maximaal toegestane temperatuur voor veetransporten wordt teruggebracht van de huidige 35 graden Celsius naar 30 graden. De Europarlementariërs willen verder dat de Europese Commissie uiterlijk in 2023 een concreet plan uitwerkt. Vooruitlopend daarop vragen ze om een verbod op het vervoer van jonge dieren.

Volgens belangenbehartiger Vee & Transport zou het beter zijn om meer in te zetten op handhaving in alle EU-lidstaten. Anders zit je straks hier met strengere regels, terwijl in andere landen niet gehandhaafd wordt, aldus voorzitter Helma Lodders. JV

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement