De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) moet helpen om voor 2030 ongeveer 11.700 emissievrije vrachtwagens op de weg te brengen, zodat de sector kan voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019.

Hoewel de belangenbehartiger voor het wegvervoer het een goede zaak vindt dat er nu een concrete regeling is, noemt het de plannen ‘onvoldoende’.

Hoogte subsidie

Zo hangt de hoogte van de subsidie hangt samen met de soort vrachtauto en de bedrijfsomvang. Bovendien moet een deel van de subsidie uit de MIA-regeling komen. TLN wijst er op dat deze MIA afhankelijk is van het bedrijfsrendement. ‘Een ondubbelzinnige subsidie zou voor ondernemers duidelijker zijn, dus een gelijke subsidie voor iedereen.’

Bovendien is het budget van 43 miljoen euro veel te beperkt om de opschaling naar zero emissie goederenvervoer op de weg te kunnen ondersteunen, stelt TLN. ‘Uitgaande van een gemiddelde subsidie van 80.000 euro voor de zwaardere e-trucks biedt de regeling ruimte voor 500 elektrische vrachtauto’s in de komende jaren’, heeft TLN uitgerekend.

Verder heeft de wegvervoerorganisatie kritiek op het ontbreken van mogelijkheden voor laadinfrastructuur binnen de AanZET-subsidie. Ook daarvoor verwijst het kabinet naar de MIA-regeling.

Vrachtwagenheffing

TLN waarschuwt voor een gat in de financiering in aanloop naar de invoering van de zero-emissiezones. Niet alleen valt het subsidiebudget tegen, ook het uitstel van de vrachtwagenheffing en de daarbij horende terugsluis van de tolgelden staan snelle verduurzaming in de weg. ‘Die gelden komen voor de overstap naar elektrische vrachtauto’s voor de stedelijke bevoorrading veel te laat’, stelt TLN.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement