TEN-T-corridors gaan op de schop

Europa

Het vervoerssysteem van de EU moet grondig gemoderniseerd worden. Althans, dat vindt de Europese Commissie die daartoe onlangs een serie voorstellen heeft aangenomen. Het doel is de uitstoot door het transport tegen 2050 met maar liefst 90% te verminderen. De plannen krijgen echter niet overal de handen op elkaar. Zo hekelt transportkoepel IRU de voorgestelde vernieuwing van het TEN-T-netwerk, die niet zou getuigen van voldoende ambitie.

Het pakket, door de Europese Commissie ‘efficient and green mobility package’ genoemd, is eerder deze maand gepresenteerd door klimaatcommissaris Frans Timmermans en zijn transportcollega Adina Vălean. Het pakket voorstellen voor de overgang naar schoner en groener vervoer is een vervolg op de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit die de Commissie ontvouwde in december 2020.

Een van de belangrijkste maatregelen is een vernieuwing van het zogenoemde TEN-T-netwerk van Europese hoofdcorridors. Dat kent op dit moment een aantal leemtes, zo constateert de Commissie. Bovendien is modernisering nodig om beter te kunnen voldoen aan de vraag. Na de herziening omvat het netwerk negen hoofdcorridors van spoorwegen, binnenwateren, kustvaartroutes en wegen die 424 belangrijke steden verbinden met havens, luchthavens en spoorwegterminals in heel Europa, zo belooft Brussel.

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er meer overslagterminals komen. Verder moet de capaciteit in goederenterminals worden verhoogd, moeten de wachttijden aan grensovergangen op het spoor worden ingekort tot maximaal 15 minuten, moeten goederentreinen langer worden zodat meer vracht op schonere wijze wordt vervoerd en moeten vrachtwagens op het hele net op de trein kunnen. De Commissie neemt verder afscheid van de kernnetwerkcorridors en de corridors voor goederenvervoer per spoor. Die worden geïntegreerd in de negen hoofdcorridors. Alle 424 grote steden op het TEN-T-netwerk krijgen van de Commissie de opdracht om plannen op te stellen voor duurzame stedelijke mobiliteit, om emissievrije mobiliteit te bevorderen.

Laadinfra

Tijdens de presentatie van zijn ‘Fit for 55’ pakket, afgelopen zomer, meldde Frans Timmermans al dat de laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen en elektriciteit langs de TENT-T-trajecten op orde gebracht moet worden. In de nu voorgestelde herziening is opgenomen, dat er op het kernnetwerk tegen 2025 in elke richting om de 60 kilometer voldoende laadcapaciteit is voor auto’s, bestelwagens en vrachtwagens. Tegen 2030 zal dat ook het geval zijn op wat te boek staat als het uitgebreide kernnetwerk en het uitgebreide netwerk, zo schrijft de Commissie. Ten slotte wil Brussel een 5G-netwerk dat digitalisering van de vervoersinfrastructuur moet bevorderen, plus meer beveiligde parkeerplaatsen voor trucks.

In een reactie laat de internationale transportkoepel IRU weten blij te zijn dat het TEN-T-netwerk vernieuwd wordt, maar toch schiet de voorgestelde aanpak volgens de brancheorganisatie tekort. Zo zijn de plannen voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ‘niet voldoende om significante impact te hebben’, stelt de IRU. Het pleit daarom voor een dichter netwerk van knooppunten en een betere omschrijving van logistieke infrastructuur die op die punten nodig is.

Deadline

De IRU stelt verder verrast te zijn door het ‘lage ambitieniveau’ in Brussel als het gaat om veilige parkeergelegenheid voor vrachtwagenchauffeurs. De Commissie mikt op een deadline in 2050. ‘Dat zorgt niet voor de snelle verbetering van de werkomstandigheden die zo hard nodig is in de transportsector’, aldus de IRU.

Het uitgebreide netwerk moet klaar zijn in 2050, maar voor belangrijke delen wordt de nieuwe tussentijdse termijn van 2040 vastgesteld. Zo moeten onder andere de nieuwe hogesnelheidslijnen tussen Porto en Vigo en tussen Boedapest en Boekarest klaar zijn in 2040.

Naast de TEN-T-herziening bevat het voorgestelde pakket aan maatregelen een vernieuwing van de richtlijn voor intelligente vervoerssystemen (ITS) en heeft de Commissie een overzicht opgenomen van de financieringsmogelijkheden voor lokale en regionale overheden om werk te maken van onder meer last-mile-logistiek en beter openbaar vervoer. Ook heeft Brussel plannen om het personenvervoer per spoor in heel Europa een duwtje in de rug te geven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

TEN-T-corridors gaan op de schop | NT

TEN-T-corridors gaan op de schop

Europa

Het vervoerssysteem van de EU moet grondig gemoderniseerd worden. Althans, dat vindt de Europese Commissie die daartoe onlangs een serie voorstellen heeft aangenomen. Het doel is de uitstoot door het transport tegen 2050 met maar liefst 90% te verminderen. De plannen krijgen echter niet overal de handen op elkaar. Zo hekelt transportkoepel IRU de voorgestelde vernieuwing van het TEN-T-netwerk, die niet zou getuigen van voldoende ambitie.

Het pakket, door de Europese Commissie ‘efficient and green mobility package’ genoemd, is eerder deze maand gepresenteerd door klimaatcommissaris Frans Timmermans en zijn transportcollega Adina Vălean. Het pakket voorstellen voor de overgang naar schoner en groener vervoer is een vervolg op de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit die de Commissie ontvouwde in december 2020.

Een van de belangrijkste maatregelen is een vernieuwing van het zogenoemde TEN-T-netwerk van Europese hoofdcorridors. Dat kent op dit moment een aantal leemtes, zo constateert de Commissie. Bovendien is modernisering nodig om beter te kunnen voldoen aan de vraag. Na de herziening omvat het netwerk negen hoofdcorridors van spoorwegen, binnenwateren, kustvaartroutes en wegen die 424 belangrijke steden verbinden met havens, luchthavens en spoorwegterminals in heel Europa, zo belooft Brussel.

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er meer overslagterminals komen. Verder moet de capaciteit in goederenterminals worden verhoogd, moeten de wachttijden aan grensovergangen op het spoor worden ingekort tot maximaal 15 minuten, moeten goederentreinen langer worden zodat meer vracht op schonere wijze wordt vervoerd en moeten vrachtwagens op het hele net op de trein kunnen. De Commissie neemt verder afscheid van de kernnetwerkcorridors en de corridors voor goederenvervoer per spoor. Die worden geïntegreerd in de negen hoofdcorridors. Alle 424 grote steden op het TEN-T-netwerk krijgen van de Commissie de opdracht om plannen op te stellen voor duurzame stedelijke mobiliteit, om emissievrije mobiliteit te bevorderen.

Laadinfra

Tijdens de presentatie van zijn ‘Fit for 55’ pakket, afgelopen zomer, meldde Frans Timmermans al dat de laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen en elektriciteit langs de TENT-T-trajecten op orde gebracht moet worden. In de nu voorgestelde herziening is opgenomen, dat er op het kernnetwerk tegen 2025 in elke richting om de 60 kilometer voldoende laadcapaciteit is voor auto’s, bestelwagens en vrachtwagens. Tegen 2030 zal dat ook het geval zijn op wat te boek staat als het uitgebreide kernnetwerk en het uitgebreide netwerk, zo schrijft de Commissie. Ten slotte wil Brussel een 5G-netwerk dat digitalisering van de vervoersinfrastructuur moet bevorderen, plus meer beveiligde parkeerplaatsen voor trucks.

In een reactie laat de internationale transportkoepel IRU weten blij te zijn dat het TEN-T-netwerk vernieuwd wordt, maar toch schiet de voorgestelde aanpak volgens de brancheorganisatie tekort. Zo zijn de plannen voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ‘niet voldoende om significante impact te hebben’, stelt de IRU. Het pleit daarom voor een dichter netwerk van knooppunten en een betere omschrijving van logistieke infrastructuur die op die punten nodig is.

Deadline

De IRU stelt verder verrast te zijn door het ‘lage ambitieniveau’ in Brussel als het gaat om veilige parkeergelegenheid voor vrachtwagenchauffeurs. De Commissie mikt op een deadline in 2050. ‘Dat zorgt niet voor de snelle verbetering van de werkomstandigheden die zo hard nodig is in de transportsector’, aldus de IRU.

Het uitgebreide netwerk moet klaar zijn in 2050, maar voor belangrijke delen wordt de nieuwe tussentijdse termijn van 2040 vastgesteld. Zo moeten onder andere de nieuwe hogesnelheidslijnen tussen Porto en Vigo en tussen Boedapest en Boekarest klaar zijn in 2040.

Naast de TEN-T-herziening bevat het voorgestelde pakket aan maatregelen een vernieuwing van de richtlijn voor intelligente vervoerssystemen (ITS) en heeft de Commissie een overzicht opgenomen van de financieringsmogelijkheden voor lokale en regionale overheden om werk te maken van onder meer last-mile-logistiek en beter openbaar vervoer. Ook heeft Brussel plannen om het personenvervoer per spoor in heel Europa een duwtje in de rug te geven.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement