De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat stelde het afgelopen najaar een aantal terechte vragen over de aanpak door de ILT. Heeft de dienst eigenlijk wel voldoende budget om haar taken goed te kunnen uitvoeren? Waarom voldoet de inspectie niet aan de minimale eisen die in Brussel zijn afgesproken? Is eigenlijk wel te onderbouwen dat digitale controles de pakkans vergroten? Hoe zit het nu concreet met het afbouwen van de fysieke controles en – de hamvraag – wat betekent dat voor de handhaving op buitenlandse vervoerders?

Om voor beterschap te zorgen, moet de regering duidelijke keuzes maken. Na alle ophef in de afgelopen jaren over het gebrek aan inspectiedruk in ons land, mag je dat van het nieuwe kabinet verwachten. In haar brief aan de Kamer van rond de kerstdagen gaf de vorige minister Barbara Visser nog weinig blijk van die doortastendheid. De beantwoording mondde op belangrijke punten uit in een ontwijkend woordenspel waarin de broodnodige prioriteitstelling ontbrak. De minister leek de consequenties van de gemaakte keuzes niet onder ogen te willen zien.

Positief is dat de ILT afscheid heeft genomen van de zogenoemde convenantenaanpak. Dit ‘toezicht op basis van vertrouwen’ leverde volgens de minister indirect een flink aantal extra gecontroleerde chauffeursdagen op, maar dan alleen bij bedrijven die toch al ‘in compliance’ waren. De overtreders bleven veelal buiten schot. Hier geldt: vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Het eerlijke verhaal kan alleen zijn dat in de afgelopen jaren de roofbouw op de inspectiecapaciteit is doorgeschoten. De convenantenaanpak was een doekje voor het bloeden en ook de digitale handhaving dreigt door de schreefgroei in de pakkans voor Nederlandse en buitenlandse voertuigen te verworden tot een schijnoplossing. Het is te hopen dat Vissers opvolger Mark Harbers de komende regeerperiode een duidelijker pad weet uit te stippelen voor de handhaving op het wegtransport.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement